06 / 2007 - 23/07/2024 06:13

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

13
Силни университети за силна Европа
(Дата: 2007-05-04) || (Брой: 06 / 2007) || Автор: ДАРБИНАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 3) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


3. Силни университети за силна Европа

Дейността на ЕАУ допринася много за постигането на Болонските цели. Година след като представя изявлението си за ролята на научните изследвания в европейските университети, тя разпространява в Глазгоу нова декларация: 'Силни университети за силна Европа'. Декларацията съдържа девет части, които в 34 точки представят подробно вижданията на ЕАУ за приноса на университетите за изграждането на една силна Европа:

1. Продължава се политическият диалог между университетите и властите за бъдещето на университетите като основен приоритет.

2. Очертава се приноса на университетите за изграждането на Европа като основен фактор в глобалната среда. Това е продължение на работата на ЕАУ от Саламанка (2001 г.) и Грац (2003 г.).

3. Основните фактори за изграждането на европейско общество на знанието са силните, творчески университети, които активно участват в обучение през целия живот, осигуряват качествено преподаване, обучение, научни изследвания и иновации.

4. Университетите трябва да имат самочувствие, сами да определят развитието си, да допринасят за социалното, културно и икономическо благоденствие на регионално, национално, европейско и световно ниво.

5. Университетите усъвършенстват управленските си структури с цел да повишат ефективността и иновативния си потенциал.

6. Оновната мисия на университетите е създаване, запазване, оценка, разпространяване и използване на знанието. Силните университети имат устойчиви академични и социални ценности, в това се състои техния принос към обществото. Те формират социалните устои за икономически растеж и етичните измерения във висшето образование и научните изследвания.

7. Университетите имат диференцирани профили, съобразени с конкуренцията. Същевременно с това те поддържат широк достъп до висше образование. Диверсификацията и конкуренцията се балансират със сътрудничество между университетите в контекста на тяхната съвместна отговорност за осигуряване качество на образованието.

8. Сътрудничеството между университетите, базирано на общи интереси, е техен отличителен белег в глобалната среда.

9. Университетите са отворени за работа с обществото. Институционалната автономия и разнообразните им мисии са основни предпоставки за това.

10. Връзката между изпълнението на реформите от Болоня и иновационните цели на Лисабонската стратегия е сложна. Двата документа трябва да се осмислят заедно, за да се реализират успешно в дългосрочен план.

11. Преосмисля се връзката 'правителство-университет'. Правителствата трябва да дадат нови правомощия на университетите, да подкрепят сектора висше образование и да играят по-скоро надзорна, а не регулативна роля.

12. Инвестициите в образование и иновации за постигането на Лисабонските цели и централната роля на университетите в този процес означава, че обсъждането на политиката трябва да става между националните власти и университетите.

13. Болонските реформи променят фокуса на висшите училища в момент, когато законодателната рамка за тях е до голяма степен изградена. Университетите носят отговорност за реформите и настояват за повече финансови и човешки ресурси, за да се гарантира устойчивостта на реформите в бъдеще.

14. Университетите въвеждат нови методи на преподаване, адаптират учебните планове към нуждите на работодателите, приемат предизвикателствата на признаването на предходното обучение - академично, професионално и обучение през целия живот. Те изискват от правителствата повече автономия, за да въведат договорените реформи.

15. За да ускорят приемането на квалификациите от първия цикъл, правителствата трябва да реформират кариерно израстване в публичния сектор.
НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 3) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11