04 / 2009 - 22/03/2023 19:12

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

175
Благородство и любов /Инициативата/

(Дата: 2009-04-17) || (Брой: 04 / 2009) || Автор: ДАРБИ

В края сме на Великия пост. Това е време, в което чрез телесни и духовни ограничения, всеки според силите си, трябва да се обърне към себе си. Всяка година преди Възкресение си припомняме човешките мъки на Христос, всяка година отиваме в храма, за да присъстваме на ЧУДОТО, всяка година запалваме свещ, за да отнесем божествения огън в домовете си.
И все пак… Все пак…
Успяваме ли да изпълним най-важното предназначение на Поста-да пречистим душата си, да я окъпем в живителната сила на Любовта? Говоря за онази Любов, която донесе Иисус на земята-всеопрощаваща, милозлива, безкористна; Любовта към ближния. Тя не се ражда от нищото, тя не се състои в ходене в храма по празник. Тя се гради постепенно, упорито, целенасочено.
Ако Ви попитам кой Ви насочи за пръв път към нея, кой постави в ръката Ви първата свещичка и Ви помогна да я запалите, кой Ви посочи силата на Доброто, кой Ви помогна да се изградите като Човек, вероятно ще отговорите-родителите ми. И това е напълно очакван отговор. Но когато аз си задавам същия въпрос, виждам наредени до семейството ми и много други хора-учители, приятели, просто познати… Въобще цялото общество. Така и трябва да бъде-цялото общество трябва да се ангажира с моралното възпитание на своите деца, защото те са неговото бъдеще.


Страхувам се, че днес тази основна функция на обществото е забравена. Време е да я възстановим, защото ние се нуждаем от Доброто, от Любовта, защото нашите деца трябва да живеят в общество, основано на Доброто, основано на Любовта.
Като малка светлинка в тунела проблясват усилията на отделни личности и организации да се създадат форми, подпомагащи моралното възпитание на младите хора.  Те не търсят печалба или благодарност. Те тръгват от разбирането на крещящата необходимост от такива инициативи. Тяхното благородство е тихо, ненатрапчиво, скромно. Хубавото е, че макар и рядко, срещаме такива хора, срещаме такива събития. А когато ги видим, ние просто трябва да ги оповестим високо, за да чуят и разберат всички, за да породим надежда, за да дадем тласък на колебаещите се.
Затова тук ще Ви представим една инициатива на Фондация „Дарби”, родена от Любов-„Детски фестивал за църковнославянско песнопение и песни с религиозна тематика”.
В основата на проекта на Фондация „Дарби” стои убедеността, че духовният поглед на децата, а и на цялото общество трябва да се обърне към християнските ценности и че музиката е най-прекият път към сърцата и душите на хората.
Идеята на организаторите е да насочат интереса на младите хора към една трудна за изпълнение, но наситена с чист духовен стремеж музика, изразяваща вечния човешки стремеж към Абсолюта.
Дългосрочната цел на организаторите е да спомогнат за издигане и укрепване на моралните ценности на младото поколение и изграждане на мост между поколенията. Провежданите в България фестивали, посветени на религиозната песен, показват нарастващ интерес към такъв вид изяви, но като цяло те са насочени към вече утвърдени камерни или хорови формации, които имат значителен опит и международен престиж.
Насочеността на проекта на „Дарби” е друга- да се запали искрата на духовното в светлите детски души, водени по-скоро от невинността, а не от професионализма.
Стремежът е интересът не само да бъде породен, но и да бъде запазен. Именно затова в рамките на Фестивала ще бъдат поканени за изява църковни хорове, които със своите постижения да провокират своите млади приятели към преданост към този вид музика. Тази среща на опита и детския стремеж, на осъзнатата духовна принадлежност и чистото детско любопитство ще изгради онзи мост между поколенията, който стои в основата на  всяка традиция.
Първото издание на Фестивала ще се проведе на 08.05.2009г. под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14). То има като основна задача да привлече за участие детски и младежки формации и индивидуални изпълнители от гр. София, както и да покани за участие представителни църковни хорове.
08.05 е празникът на Йоан Богослов. Пожелаваме на Фестивала да бъде закрилян от него и така, както думите на св. Йоан са прониквали в душите, така да проникне Благородството, Доброто и Любовта в нашия живот.
А ако Вие искате да се насладите на детските постижения, ако искате да се докоснете до чистотата на детските гласове и души, можете да се свържете с Фондация „Дарби” на тел. 988 03 40, за да получите повече и по-конкретна информация.  

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11