2 / 2010 - 24/04/2024 22:19

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

244
Матури! Защо?

(Дата: 2010-02-15) || (Брой: 2 / 2010) || Автор: ДАРБИ

Настъпи и началото на втория учебен срок и отново на дневен ред излязоха матурите. Бидейки част от Европейския съюз не можем да пренебрегнем изискването матурите да бележат края на средното образование у нас. Така че нека приемем спокойно факта, че тях ги има още повече, че те не са нещо непознато за България.

 Държавни зрелостни изпити са проведени за първи път у нас през 1878 г. Зрелостниците са полагали и писмени, и устни изпити години наред. Матурите са били задължителни за всички, завършили  от 1892 г. до 1965 г.

През 1998 г. в Закона за народната просвета като условие за придобиване на средно образование се въвеждат държавните зрелостни изпити. Редица обстоятелства водеха до тяхната отмяна през годините. До 2002 г. беше възможно освобождаването от зрелостни изпити при условие, че зрелостниците са завършили успешно последния гимназиален клас с оценка най-малко Много добър (5) и имат средноаритметична оценка от годишните оценки по съответния учебен предмет най-малко Много добър (5).

Пробни държавни зрелостни изпити (матури) са провеждани през 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2007г.


Но все пак има нещо, което ни измъчва. Нещо не е както трябва. Матурите в останалите държави от ЕС играят ролята и на приемни изпити за висшите учебни заведения. Това е възможно благодарение на самата образователна система.Например във Великобритания IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) е първата степен от английското средно образование, която представлява неговата основа и бива надграждана след това в A Level - втората степен от британската система.  Програмата цели да развие способностите на учениците за критическо мислене и творчески подход, и ги подготвя за следващия етап от тяхното обучение – A Level.

А Level е образователно ниво, което се покрива в двугодишен срок на обучение. През първата годинa (AS) ученикът изучава 4 предмета, като въвеждащ курс в съответната академична област, а в края на годината полага изпити.

Преведено на български-учениците още от рано се специализират в дадена област и естествено развиват способностите си в тази насока. Показаните от тях резултати на матурите са достатъчни, за да може всеки университет да прецени дали ученикът отговаря на неговите критерии. И така е не само във Великобритания, но и във Франция, Германия, Швейцария и т.н.

У нас матурите все още означават преди всичко край на средното образование. Вярно е, че много български висши учебни заведения обявиха прием по матури-пълният списък можете да намерите на сайта на МОМН, но прави впечатление, че в престижните висши институции това се отнася до специалности, които не могат да попълнят свободните си места.

В битката за студенти висшите ни училища забравиха, че става дума за качество на висшето образование, за качество на специалисти, дори за качество на живот, а не просто за диплома.

Разочарованието от образователната ни система обхваща все повече деца и родители. Много от тях се ориентират към възможности за придобиване на висше образование в чужбина, защото това би им гарантирало много по-успешна реализация в живота.

 За всички тях обаче е важно да знаят, че матурите имат решаващо значение при приема им във висши учебни заведения в чужбина, защото съставляват една трета от успеха на ученика по диплома. Важен е също подборът на матурите- втората и тези по желание.Така че, скъпи кандидатстуденти, вижте онова- хубавото, което ви донесоха матурите-ЕС ви призна правото да кандидатствате по документи именно защото въведохме матурите. От друга страна, матурите са възприета от ЕС мяра за качество на образованието и ниво на подготовка на кандидата за висше образование. Затова гответе се за тях сериозно, съзнавайки че те за вас са трамплин, който може да ви помогне да стъпите на вярната пътека.

А що се отнася до образованието в България… Промени наистина има-бавни, мъчителни, не винаги последователни, но все пак ги има.

И още нещо-може би не трябва да разчитаме само на държавата, а всеки трябва да се погрижи за себе си, да намери възможности, да изгради собствения си успех!

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11