8 / 2010 - 22/03/2023 17:14

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

308
Стабилна основа, за да изградиш бъдещето си

(Дата: 2010-10-15) || (Брой: 8 / 2010) || Автор: Дарби

Съвременният свят се променя с всеки изминал ден. Онова, което във вчерашния ден е било достатъчно, за да постигнеш мечтите си, днес е само началото. Необходимо е винаги да се съобразяваме с изменените изисквания, за да бъдем успешни и конкурентноспособни. Сериозни са промените и в областта на образованието. Във връзка с Деветото издание на Европейското изложение „Отворени врати за образование в чужбина” помолихме г-жа Бистра Илиева да обобщи новите тенденции и акценти в тази област.-Г-жо Илиева, моля Ви да посочите акцентите на Деветото изложение „Отворени врати за образование в чужбина”, което традиционно се провежда в хотел „Радисън”-София и хотел „Димят”-Варна.

-С изложението на 23 и 24 октомври в София и 26 октомври във Варна Консултантска къща „Дарби” официално открива кандидатстудентска кампания 2011-2012 година. Ние предоставяме възможност на българските ученици да придобият необходимата представа за начина на кандидатстване във висши учебни заведения в различни държави като Великобритания, Германия, Австрия, Франция, Белгия и много други.

-Към какво бихте насочили специално вниманието на кандидат-студентите?

-Искам да отбележа, че през последните години конкуренцията значително нарасна. Това, от една страна, се дължи на намаляване броя на местата за чуждестранни студенти във водещите учебни заведения в чужбина. От друга страна, всички млади хора, по цял свят, търсят качествено образование и се стремят да покажат най-високи резултати.

-Какво бихте посъветвали българските кандидат-студенти, за да бъдат по-конкурентно способни?

-Естествено трябва да се подготвят за придобиване на необходимите езикови сертификати. За всеки един млад човек е необходимо да придобие такива езикови познания, които биха му помогнали да се включи активно от първия ден в обучението на едно чуждестранно учебно заведение-било то средно или висше. С особена сила това важи за топ специалностите в света. Затова ние сме подготвили цялостна палитра от възможности за езиково обучение у нас и в чужбина.

-Доброто езиково ниво достатъчно условие ли е за прием в топ специалности?

-Не, разбира се. Важно е също кандидатите да насочат вниманието си към допълнителна подготовка за покриване на стандартите за кандидатстване в определени специалности като медицина, стоматология, архитектура и други. Освен всичко друго това би им помогнало да се ориентират много по-добре професионално.

-На Деветото изложение Вие обръщате специално внимание на много по-практически насочени специалности!

-Всъщност ние следваме световните тенденции. В Европа и света широко е разпространено бакалавърското професионално образование. Чрез него младите хора получават възможности за по-кратък период от време да придобият професионална квалификация и да решат дали да продължат да се обучават магистърска степен или да се реализират в придобитата професия. За да може правилно да се насочи всеки кандидат е важно да се започне работа по визията за бъдещата му реализация достатъчно рано, което ще осигури и достатъчно ранна подготовка за кандидатстване. Затова водещ акцент на нашето изложение през тази година е средното образование и по-специално –в бординг училища. Такова образование е гаранция за изграждането на стабилна основа, която да осигури големи възможности за кандидатстване  в най-престижните висши учебни заведения в света.

-Наистина през тази година Вие предлагате множество стипендии за средно образование в чужбина.

-Искам да отбележа, че интересът към бординг училищата значително нараства в цял свят и фактът, че нашите партньори предлагат стипендии за български ученици показва, че те ценят възможностите на българските деца. За желаещите да се възползват от стипендиите за средно образование искам да обърна внимание, че е необходима предварителна подготовка, за да успеят да покрият изискванията за получаване на стипендия. За това им препоръчвам да се свържат с нас до средата на месец ноември. Консултантска къща „Дарби” е подготвена да направи необходимото, за да постигнат успех в своето начинание.

-Благодаря Ви за интервюто, г-жо Илиева, и пожелавам успех на Деветото изложение.


-Благодаря.
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11