04 / 2007 - 22/03/2023 18:49

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

37
ИНИЦИАТИВАТА “ЖАН МОНЕ”

(Дата: 2007-04-07) || (Брой: 04 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Jan_Mone.jpgЖан Моне /1888 – 1979/ е френски предприемач и държавник. Смятан е за един от бащите на Европейската общност.
Преди да навлезе в политиката, Моне прави икономическа кариера с износ на коняк и живее в Лондон и Северна Америка. По време на Втората световна война е икономически съветник на правителствата на САЩ, Франция и Великобритания. Навлизайки в политиката, Моне става един от основните поддръжници на сливането на западноевропейската тежка индустрия и главен архитект на редица планове и проекти за постигането на тази цел. Автор е на “Плана Моне”/1947/, който има за цел възстановяването на икономиката на следвоенна Франция. Три години по-късно Моне предлага на тогавашния външен министър на Франция, Роберт Шуман, да се изгради съвместно френско-германско производство на въглища и стомана – т. нар. “План Шуман”, който лежи в основата на Европейската общност за въглища и стомана /ЕОВС/. От 1952 г. до 1954 г. Моне е президент на ЕОВС.


Кратко описание, цели и дейности

Целта на тази програма на Европейската общност е да обогати и задълбочи познанията по европейски въпроси чрез обучение, дебати и академичната дейност на професорите “Жан Моне” и центровете “Жан Моне”. Инициативата цели чрез предоставяне на начални субсидии да улесни старта на академични програми за изучаване на Европейската интеграция (като под Европейска интеграция се разбира развитието на Европейската общност и свързаните с това институционални, правни, политически, икономически и социални промени).

Инициативата “Жан Моне” е насочена към области, тясно свързани с развитието на Европейската общност, като например Европейска икономическа интеграция, Европейско право, Европейска политическа и социална интеграция.


Бенефициенти(общо за инициативата)

Акредитирани академични институции (например университети), научно-изследователски центрове, асоциации за европейски изследвания.


Раздели на програмата:

Раздел 1:

• Катедри “Жан Моне”
Това символично означение отговаря на преподавателско място за специалист по Европейска интеграция, който посвещава цялата си академична дейност на тази област – между 150 и 250 учебни часа за учебна година, в зависимост от образователната система на съответната страна.
• Изисквания:
Катедра “Жан Моне” може да заема преподавател с академична титла, който преподава между 150 и 250 академични часа в областта на Европейската интеграция. Изборът на конкретната личност се прави от самия университет.

Раздел 2:• Курсове по европейска интеграция
Постоянните курсове по Европейска интеграция са концентрирани изцяло върху тази тематика (средно 60 академични часа) и могат да бъдат предлагани както на студенти, така и на специализанти в области, тясно свързани с развитието на Европейската общност, като например Европейска икономическа интеграция, Европейско право, Европейска политическа и социална интеграция.

Раздел 3:

• Европейски модули
Модулите “Жан Моне” представляват кратка серия курсове, съсредоточени изключително върху изучаването на Европейската интеграция в една от приоритетните области на инициативата - Европейска икономическа интеграция, Европейско право, Европейска политическа и социална интеграция и Исторически преглед на Европейската интеграция.
С предимство се ползват модулите, предназначени за студенти, които не специализират в някоя от четирите приоритетни области за инициативата, а например изучават Медицина, Науки, Образование, Литература или Изкуство.

Раздел 4:

• Европейски научно-изследователски центрове “Жан Моне”
Задачата на Европейските научно-изследователски центрове “Жан Моне” е да събират и разпространяват информация за текущи научни изследвания в областта на Европейската интеграция.
Центровете “Жан Моне” изпълняват координационни и информационни функции не само в рамките на университета, където се намират, но и извън конкретната академична институция. Центровете поддържат връзки с държавната администрация, програмите за обучение на възрастни, браншовите организации и др.

Раздел 5:

• Подкрепа на асоциациите за европейски изследвания
За да се гарантира изпълнението на дейностите по инициативата “Жан Моне”, във всяка страна проектът работи в сътрудничество и подкрепя съответната национална асоциация за европейски изследвания (ЕКСА)—това са асоциации на университетски професори, учени и експерти, занимаващи се с проучвания в областта на Европейската интеграция.


Източници на информация
Информация за участие и база данни с изследвания в областта на европейската интеграция
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/index_en.html
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11