03 / 2007 - 24/04/2024 21:57

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

45
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ТУРИЗМА НА БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ
(Дата: 2007-03-07) || (Брой: 03 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Д-р инж. ик. Влади Златев
Бостонски университет, Бостон, САЩ и “ГЕОТУРС ГЛОБАЛ” ООД, София


През последните години, България неотлъчно е посочвана от различни международни експерти в първата десятка на най-привлекателните световни туристически дестинации. Безпрецедентните за мащабите на страната инвестиционни проекти и програми в туризма постоянно допълват и развиват формите и възможностите за отдих, почивка, спорт, лечение, развлечения, културно-исторически бизнес, конгресни прояви, и много други поводи за многомилионни международни ежегодни посещения. Ако ръста на инвестиции е съпътстван от положителни качествени и количествени промени на структурата на заетите в отрасъла, то тогава България действително ще се превърне в устойчива и конкурентоспособна международна туристическа дестинация.


НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


Vakancia-2007-VZ.jpgСледва да си зададем въпроса: кой ще осигури нужната образователна и професионална квалификация на заетите в туризма, и как тя да отговаря на непосредствените очаквания, и разбирания на милионите гости, които знаят от личен опит какви са международните стандарти за качество на туристическата услуга, и очакват престоя им в страната да е удобен и приятен. Преди да бързаме с отговора, нека да разгледаме няколко начални условия, на които той трябва да се основава. Първото начално условие е знанието за клиента, международният турист-посетител на дестинация България, който все по-често е готов да плати допълнителни средства, но очаква срещу това да получи качествена услуга. Той е образован, мобилен, знае какво иска и какво може да получи, и настоява то да е най-доброто възможно. Следователно собствениците на туристически обекти следва да знаят, че не е достатъчно да се гради репутация на основата на предлагани продукти и услуги на най-добро национално ниво. Трябва да се постигне международно признание и увереност, че мениджмънта и персонала на съответната туристическа фирма са добре запознати с международните стандарти и критерии за качество, и полагат усилия за тяхното постигане и изпреварване, и то не временно и за кратък период от време, а постоянно. Второ, потребността от изграждане на международно-съпоставими преимущества все по-често се осъзнава не само от клиентите, но и от най-подготвените специалисти по ключови длъжности и специалности в туризма. Последните, в стремежа си да съхранят и развият своята квалификация и да осигурят трайно и достойно за знанията и уменията си заплащане, са склонни да променят работодателя си, дори ако за това е нужно да отидат в друга национална и/или международна туристическа фирма с локация различна от досегашната. На трето място следва да се отчита, че новите фактори и тенденции в световната туристическа индустрия създават търсене от страна на туристическите фирми на професионално квалифицирани специалисти, които да владеят и прилагат актуалните, и нужни за индустрията знания и умения. Привличането и задържането на подобни специалисти се превръща в главното условие за успех или провал на фирмата – не само в дългосрочен, но все по-често напоследък и в краткосрочен план. На четвърто място следва да се отчита една констатация на Световната туристическа организация, че редица от съществуващите образователни институции по света предлагат остарели и статични системи за обучение или използват новите понятия без да ги интерпретират и поставят в контекста на реалните изисквания на индустрията. В резултат се създават кадри, които са неподготвени за работа в станалите навсякъде по света реални и ежедневни условия на международна конкуренция и иновативност в туристическия бизнес, което се отразява отрицателно върху конкурентоспособността на дестинацията и туристическата индустрия като цяло.
Република България в подготовката си за членство в Европейския съюз хармонизира законовата уредба на страната с международните закони, норми и стандарти. Знанията как да се прилагат международните стандарти, например по управление на качеството във фирми (ISO 9001:2000), екологията (ISO 14000), безопасността на храните (ISO 22000) усилват конкурентоспособността на фирмите от туристическата индустрия и тепърва ще влияят още по-положително върху общия имидж на дестинация България като цяло.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11