03 / 2007 - 27/02/2024 07:43

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

45
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ТУРИЗМА НА БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ
(Дата: 2007-03-07) || (Брой: 03 / 2007) || Автор: ДАРБИНАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.2 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


Как да се постигне хармонизация в образователната и професионална квалификация в туризма и може ли да се използват добри международни практики, та да се съкрати периода на експериментиране и се постигнат бързи положителни резултати?

В областта на образователните международни практики най-престижна е предлаганата от Световната туристическа организация (СТО) система TedQual (съкратено от ‘Tourism Education Quality’ – 'Качество на образованието в туризма'). Това е методология, целяща подобряване на качеството и конкурентоспособността на обучението, тренинга, и изследванията специално в туризма, пътуванията, хотелиерството и ресторантьорството с оглед покриване на нуждите на туристическата администрация и туристическата индустрия с подготвени кадри. Това е също така и доброволна сертификационна система за гарантиране на качеството на обучение, предлагано от университети, технически образователни институции, професионални тренинг центрове и бизнес училища, с: (а) академични образователни програми по специалностите туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, с продължителност поне една година; и (б) политехнически и професионални тренинг програми, специализирани в туризъм, хотелиерство и ресторантьорство с продължителност поне 100 учебни часа. Етапите в процеса на получаване на TedQual сертификат са: (1) искане на информация за системата TedQual – предоставя се безплатно от единствено оторизираната от СТО за целта фондация ‘Темис’, която поддържа, развива и пропагандира системата TedQual; (2) формуляр-заявка за предварителна регистрация на образователната институция – ‘Темис’ оценява безплатно дали кандидатът има или няма шансове да получи сертификат; (3) процес на одобряване и подготовка за одитиране – извършва се срещу предварително платена такса; (4) одитиране от независима оторизирана от СТО организация, при гарантирана конфиденциалност на информацията; (5) сертифициране – ако необходимите критерии са налице или отказ за сертифициране с препоръки за отстраняване на констатирани слабости и недостатъци.

Само студенти и специалисти от туризма, които са завършили академични и/или професионални програми в сертифицирани по TedQual институции или центрове, при полагане на тест наречен GTAT ('General Tourism Achievement Test’ – ‘Общ тест за постижения в туризма’), получават сертификат, издаден от СТО и съответната институция/център. Придобитото и сертифицираното по този начин академично образование или професионална квалификация, се признават от различни работодатели и институции от туристическата индустрия по света.

Подробна информация за програмите TedQual и GTAT e достъпнa на страницата на СТО www.unwto.org.

През последните 15 години, над 100 са академичните институции и професионалните центрове по света, получили TedQual сертификат. Сред тях от съседни на България държави са университети и институти в Хърватско, Гърция, Турция, Русия, Словения. България има силни традиции и опит на академичните заведения и професионалните тренинг центрове, специализирани в подготовката на кадри за туризма. Сертифицирането на някои от програмите с TedQual на СТО ще добави полезни тренинг аспекти към академичното обучение, ще позволи на абсолвентите на тези програми да полагат изпит за GTAT и ще усили тяхната международна конкурентоспособност.

Редица неправителствени професионални организации по света също са си поставили за цел да създават професионални стандарти и да хармонизират международните изисквания към квалификацията на заетите в туризма. Най-продължителна успешна практика в тази насока има международната неправителствена организация The Travel Institute (TTI), създадена през 1964 г. в САЩ и наброяваща над 6000 фирми и индивидуални члена. Основната мисия на TTI е да подпомага професионализма в туристическата индустрия и да развива, и утвърждава чрез своите образователни програми единни стандарти за съвършенство в туристическата професия. Общо над 26000 са получилите професионални сертификати по различните програми на TTI, което я прави най-голямата в света институция по професионално сертифициране в туризма. От началото на 2007 г. програмите на института се предлагат и в България чрез “ГЕОТУРС ГЛОБАЛ” - лицензиран международен дистрибутор на сертификационните програми на TTI (сравни и със страницата www.geotoursglobal.com ). Програмите са за всички възрастови групи и няма изисквания за предварително завършено образование. Подготовката за изпитите включва и дистанционни занимания, на български и английски. Успешно завършилите програмите: получават сертификат директно от TTI; името им се вписва в базата данни на TTI – един от най-посещаваните професионални туристически портали в света; към тях се обръщат с предложения за съвместен бизнес вече сертифицирани специалисти и фирми от САЩ и света; ако желаят могат да кандидатствуват и имат по-добри шансове за получаване на работа в международни туристически корпорации.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.2 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11