07 / 2009 - 13/08/2020 03:03

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

209
Детски фестивал за църковнославянски песнопения и песни с религиозна тематика

(Дата: 2009-09-17) || (Брой: 07 / 2009) || Автор: Дарби


                               Проект на Фондация „Дарби”

   Проектът на Фондация „Дарби” е провокиран от моралния дефицит, характеризиращ съвременното българско общество. Ние сме водени от убедеността, че духовният поглед на децата, а и на цялото общество, трябва да се обърне към християнските ценности и че музиката е най-прекият път към сърцата и душите на хората.
Идеята на организаторите е да насочат интереса на младите хора към една трудна за изпълнение, но наситена с чист духовен стремеж, музика. В света на децата играта и забавлението са най-преките носители на познание. Въвличайки ги в извънкласна дейност-етически и естетически натоварена, ние целим да ги насочим към пълноценно запълване на свободното време със занимания, които едновременно ги учат, възпитават и забавляват.

Конкретните цели на проекта са:

1. Повишаване музикалната култура чрез:

- запознаване на младите хора с трудностите и възможностите на акапелното пеене;

- представяне произведения на български композитори;

- разкриване символиката на религиозния текст.

2.   Възпитание по посока поведение на сцена, поведение в зала, уважение към Другия, изграждане на етически и естетически критерии за оценка и самооценка.

3. Запознаване с основите на Източното Православие и мястото на България в православния свят.

Първото издание на Фестивала, проведено на 08.05. 2009г., показа жизнеността на тази инициатива. В него се включиха както известни български детски и църковни хорове, така и училищни формации, някои от които, създадени специално за събитието. Емоционалният заряд беше огромен-децата се радваха на своята изява на сцена, учителите се почувстваха мотивирани да работят и занапред, диригентите намериха съмишленици. Важно е да се запази този ентусиазъм, да се доразвие и да се разшири неговото влияние върху по-широк обществен кръг.
Според действащия до този момент регламент, който предстои да бъде обсъден и вероятно променен до известна степен,  представянето на детските хорове включва две категории: традиционни църковнославянски песнопения и детски песни с религиозен характер. Във Фестивала е предвидена концертна част, в която да се включат утвърдени хорове, носещи преклонението и представящи по неповторим начин духовната значимост на акапелното църковнославянско песнопение.Уверени сме, че тази среща на опита и детския стремеж, на осъзнатата духовна принадлежност и чистото детско любопитство е в основата на онзи мост между поколенията, който стои в основата на  всяка традиция.

Второто издание на Фестивала ще се проведе в началото на месец май 2010г. Сега е времето да започнете своята подготовка, да заявите желанието си за участие и да се запознаете с регламента на Детския фестивал „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене…” То си поставя нови задачи:

1.Създаване на Инициативен комитет, който да продължи дейността по издигането на Фестивала до Национално и Международно равнище

2.Привличане на повече професионални хорове с цел изграждане у участниците на цялостна естетическа представа за начина на представяне на този вид музика.

3.Формиране на клуб за контакти-обмяна на идеи, творческа работилница- за ангажираните с разпространението, представянето и изпълнението на църковно-славянски песнопения-диригенти, учители по музика и религия, свещеници, общественици и др.

4.Разкриване на общочовешката стойност на християнските ценности пред учениците- в рамките на подготовката за участие и под формата на кратки сказки, включени в хода на програмата на Фестивала.

5.Привличане на широката общественост в подкрепа на етическото и естетическо възпитание на децата чрез широко популяризиране на Детски фестивал за църковнославянски песнопения и песни с религиозна тематика  …оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”
Включете се и вие!
Допълнителна информация можете да получите на тел. 02/9880340 и на e-mail: foundation_darbi@abv.bg 

           

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11