10 / 2009 - 04/12/2023 19:06

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

234
За да сте добре информирани...

(Дата: 2009-12-15) || (Брой: 10 / 2009) || Автор: Дарби


Информацията е най-важният капитал в съвременното общество. И тъй като нашият вестник е посветен на образованието и младите хора, ние ще ви насочваме към информация, която е значима именно за развитието на тази сфера и която засяга проблеми на младото поколение. 

Прочетохте ли?
Министерство на образованието, младежта и науката още преди няколко месеца представи своята ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2009 –2013г.). Ако все още не сте успели да се запознаете с нея, можете да го направите   тук... За всеки човек в България, загрижен за развитието на образователната сфера е важно да направи това, тъй като в нея са заложени основните насоки и цели на новия екип на МОМН.

Знаете ли, че...?
Меморандум за сътрудничество в областта на науката подписаха Фонд „Научни изследвания” и Руската фондация за фундаментални научни изследвания. Това стана в София по време на посещението на делегация, водена от председателя на Управителния съвет на руската фондация акад. Владислав Панченко. Повече по тази тема можете да научите от Сайта за българското образование, наука и култура: тук..

Можете ли...?
Един от най-често срещаните варианти за провеждане на изпит е писането на есе. Но научени ли сме да пишем такова?

При убеждаващото или аргументативно писане се опитваме да накараме другите да се съгласят с фактите, които сме представили, да споделят ценностите ни, да приемат аргументите и заключенията ни, да приемат нашия начин на мислене.

Ето и елементите, които трябва да включва едно добро убеждаващо есе:
- подбор на факти, които да подкрепят аргументацията;
- изясняване на съответстващите убеждения пред аудиторията /перспектива/;
- степенуване по важност, редактиране и/или подреждане на фактите и убежденията, за да се изгради аргументацията;
- формулиране на заключения;
- “убеждаване” на читателите, че заключенията са базирани върху убедителни факти и обществено приети ценности;
- наличие на самоувереност да изразите “убедителността си” в писмена форма.
 Повече по тази тема можете да научите
тук..

 Научихте ли вече, че…?|
Дарби колидж стартира подготовката за STEP-входящите изпити по математически дисциплини за Оксфорд. Повече информация можете да откриете  тук..

Познавате ли проблемите на...?
Ние нямаме друг дом освен Земята, затова трябва да се научим да се грижим за нея с подобаващо достойнство и мисъл за идните поколения! Образование за устойчиво развитие (ОУР) – Образование за личностно и социално развитие, което включва екологичните, социалните (социално-политическите и социално-културните) и икономическите измерения на развитието. Интегрира природозащитното, екологичното, здравното, гражданското и т.н. образование в едно цяло. То е образование за взаимоотношенията в нашия “общ дом на живота”. Образованието за устойчиво развитие поставя акцент върху самия живот във взаимодействието между природа и култура

За основите на екообразованието виж тук..

Научи повече за...
Един от най-наболелите проблеми в българското общество е свързан с дрогите. Мислите си, че знаете достатъчно, мислите си, че това не е ваш проблем, но но той засяга всички нас. Научете повече  тук.. 

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11