9/2014 - 28/01/2022 19:10

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

685
ДЕСЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНИ УМЕНИЯ

(Дата: 2014-11-11) || (Брой: 9/2014) || Автор: Дарби

Darbi College и Cambridge International Examinations Board подготвят младите хора за пазара на труда.
В нашия непрестанно променящ се свят Кембридж разгледа уменията, които работодателите ценят най-високо, и опита да насърчи развитието им у учениците.

„Образованието с поглед в бъдещето... не може да се състои единствено в това да въоръжаваме днешните ученици с ограничен спектър умения на основата на рисковани прогнози за икономиката утре,” каза в речта си пред Асоциацията на независимите училища в Индия Майкъл О’Съливан, главен изпълнителен директор на Cambridge International Examinations Board. „Образованието трябва в по-голяма степен да се насочи към повишаването на способността за справяне с неочакваното, за творческо мислене в нови и непредвидени ситуации, за поемане на отговорност и за извършване на промени в полза на обществото.” Работодателите вече са наясно със стойността на подобно креативно и гъвкаво мислене. То е и едно от трите основни качества, които световната петролна и енергийна компания Шел търси у своите бъдещи служители, както казва Ема Браун, завеждащ Връзки с университети в компанията.
Ема работи с университетите, за да помага на студентите в кандидатстването им за студентската програма на Шел, която оперира в цял свят. „Всичко е свързано със способността на студента да анализира проблемите и да стига до решения. Всичко опира до мисленето – как работи умът и как извлича информация, за да вземе решение.” Ема добавя, че Шел търси освен това още две качества в потенциалните кандидати. Едното е изпълнение – „как правиш нещата.” Другото е отношения – „способността да създаваш градивни връзки и да си способен да дадеш своя принос, работейки в екип.” През 2013 година компанията нае 1241 студенти в своята програма, която оперира в Северна и Южна Америка, Европа и Русия, Африка и Близкия Изток. Според Ема, при тази глобална перспектива ударението все повече пада върху интерактивността и сътрудничеството в компанията: „В студентската програма на Шел и в много области от дейността на компанията от вас се очаква да работите във виртуални и в разнородни екипи с многобройни колеги, които се намират навсякъде по света, а не непосредствено до вас.”
Кембридж е наясно и със значението на уменията за общуване, например на сътрудничеството. В предлаганите от Кембридж гимназиални програми се поставя акцент върху общуването и сътрудничеството. Един от преподавателите обобщава това особено сполучливо: „Сега в моя клас има хора, които мислят и пишат прекрасно и са способни да преценят кой довод е силен и кой – слаб. Това дава на учениците огромно предимство пред връстниците им. Така те се научават наистина да застават зад собствения си труд; те самите, а не техните преподаватели, извличат удоволствие от същинското научно изследване.”

ДЕСЕТТЕ НАЙ-ТЪРСЕНИ УМЕНИЯ

Националната Асоциация на Колежите и Работодателите (NACE) се обърна към мениджъри с въпроса какви качества поставят на първо място, когато наемат на работа студенти. Отговорите показват десетте качества, изброени тук по важност:

1.    Способност за отборна работа
2.    Способност за вземане на решения и справяне с проблеми
3.    Способност за планиране, организиране и приоритизиране на работата
4.    Способност за вербално общуване с хора в компанията и вън от нея
5.    Способност за придобиване и обработване на информация
6.    Способност за анализиране на количествени данни
7.    Технически познания по професията
8.    Владеене на компютърните софтуерни продукти
9.    Способност за създаване и/или редактиране на писмени доклади
10.  Способност за убеждаване на околните и оказване на влияние върху тях

Учениците на Darbi Collegeвече осма година развиват всички тези качества благодарение на програмите на Cambridge International Examinations Board.

Източник: Cambridge Outlook

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11