01 / 2008 - 30/11/2021 18:31

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

82
Американско образование с европейски перспективи

(Дата: 2008-01-21) || (Брой: 01 / 2008) || Автор: ДАРБИ


 След влизането ни в Европейския съюз много млади хора и техните родители изпитват затруднение да преценят дали образованието, което ще получат тук – в България, ще им позволи да се реализират успешно в рамките на една отворена Европа. Един подходящ избор за тях би бил Американският университет в България (АУБ). За качеството на образование, което се получава в АУБ, говорят както повишеният интерес от страна на кандидат-студенти, така и независими проучвания сред бизнес средите, които поставят АУБ на първо място по качество на образованието в България. Образование за отлична кариера

Най-важният въпрос, който завършващите средно образование си задават, е какво ще правят след като завършат висшето си образование, какви са перспективите за успешна кариера? Фактът, че възпитаниците на АУБ са сред най-търсените кадри за наемане на работа, е показателен. Говорим не само за реализация в престижни компании, но и за възможностите за продължаване на образованието в световно признати университети. АУБ ще предлага стипендия за свои възпитаници, които да продължат образованието си в известни университети в САЩ, като Харвард, Станфорд, Йейл и MIT.

Образованието в американски стил “liberal arts” е базирано на американската кредитна система и улеснява максимално кандидатстването в американски университети за магистърски и докторски програми. Кредитната система, която също се използва в Европа, дава шанс и за кандидатстване в реномирани европейски университети. А какъв по-добър старт би могъл да получи млад човек от едно солидно и вече оценено за високото си качество образование, приложимо както в САЩ, така и в Европа и България. Американско образование в Европейски контекст

Американският университет в България участва във всички програми на Европейския съюз за образователен обмен, като Erasmus и Leonardo. Студентите на АУБ могат да се обучават за един семестър или една година в над 20 университета в Европа, САЩ и Япония. Университетът приема и много гостуващи студенти от САЩ и Западна Европа. Защо американско образование в стил “liberal arts”?

Обучението в стил "liberal arts” подготвя студентите за бързо променящата се среда и се стреми да изгради гъвкави, добре образовани и адаптивни личности, които да се отличават както в бизнеса, така и в обществото. Този тип образование развива критично мислене, помага при разрешаване на проблеми и разширява кръгозора. То дава възможност за насочване към повече от една специалност и избор на специалност до края на втората година. Обучението се провежда изцяло на английски език и се характеризира също с тясно взаимодействие между студенти и преподаватели, малки класове, разнородна студентска общност и съвместно пребиваване на студентите в общежития от американски тип. Дипломата

Дипломата от АУБ е призната международно. АУБ е акредитиран в САЩ от Асоциацията на училищата и колежите на Нова Англия, а в България- от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет с най-високите оценки и за най-дългия възможен период, за който се дава акредитация. Студентите на АУБ могат да получат и българска диплома за висше образование с Европейско приложение след положен държавен изпит.

Специалностите

Университетът предлага бакалавърска степен в 9 специалности: Европеистика, Икономика, Информатика, История, Журналистика и масови комуникации, Математика, Политология и международни отношения, Бизнес администрация, Югоизточна Европа. Студентите могат да избират и между следните подспециалности: Антропология, Информатика, Икономика, Европеистика, Изящни изкуства, История, Информационни системи, Журналистика и масови комуникации, Математика, Политология и международни отношения, Риторика.

Кандидатствайте до 1 март

АУБ приема студенти два пъти годишно – за есенен и пролетен семестър. Документи за кандидатстване за есенния семестър се приемат до 1 март (ранен прием и по-благоприятна финансова помощ) и до 1 юни, а за редовен прием за пролетния семестър – до 1 ноември. Необходими документи
Необходимите документи за кандидатстване са: молба (може да се попълни в Интepнет на адpec www.aubg.bg), диплома за завършено средно образование (или академична справка за тези, които са в 12-ти клас), три препоръки и есе. Изискват се също така резултати от тестовете TOEFL и SAT Reasoning Test. Тъй като TOEFL е валиден за две години, a SAT – за 5, препоръчително е тестовете да се държат предварително. За кандидатстване за есенния семестър е препоръчително TOEFL да се държи най-късно през април, a SAT – през януари. За пролетния семестър двата теста трябва да бъдат държани най-късно до първата седмица на октомври.

Достъпна цена и финансова помощ

 Таксата за обучение в АУБ за академичната 2007-2008 година е 7 200 щ.д., студентската такса възлиза на 200 щ.д., а общежитието струва 800 щ.д. За да помогне на студентите да учат в АУБ, университетът предлага финансова помощ на базата на академичните постижения при кандидатстване и на финансовото състояние на семейството. Финансовата помощ се предоставя за 4 години при условие, че студентът поддържа добър успех. Допълнително студентите на АУБ могат да получават и стипендия. Студентите имат и възможността да работят почасово в университета, което им осигурява както финансово подпомагане, така и ценен опит в професионална среда. АУБ предлага и студентски заеми с ниски лихви, които се изплащат след завършване на образованието.

Център за подготовка по английски език към АУБ – www.aubg.bg/eli

Центърът предлага два типа целогодишни учебни програми:

Академична програма, която подготвя кандидат-студентите за изпитите TOEFL и SAT;

Програми, отворени за всички, които изучават английски език за професионални, академични и други цели от каквото и да е входно ниво до степен на пълно овладяване на езика;

Летни интензивни курсове за подготовка за тестовете TOEFL и SAT.

АУБ е тестов център за SAT и за TOEFL. Успей с АУБ

Успехът на възпитаниците на АУБ доказва, че университетът отлично изпълнява мисията си да образова бъдещи лидери, решени чрез насърчаване на ценностите на едно открито, демократично общество, да служат за развитието на региона. Над 2000 възпитаници на университета от 29 страни вече са намерили място в престижни компании, започнали са успешен бизнес или са продължили своето образование в световнопризнати университети.

 

Андон Ичев, България, випуск 1995

Бакалавърска степен по “Бизнес администрация”

В момента Андон Ичев е мениджър на “Дженерал Електрик” за България. “В АУБ се научих, че нищо не е невъзможно, ако умът ти е отворен към новите идеи, търсиш възможности, поемаш рискове и не се отказваш”, твърди Андон Ичев. С АУБ го свързва не само чувството на удовлетвореност от образованието, което е получил. По-голямата част от приятелите му са сред випускници на университета. Може би тази обвързаност с АУБ го прави вицепрезидент на Асоциацията на възпитаниците на АУБ, а по-късно - член на Борда на директорите на същата асоциация.

 

Андреа Челару, Румъния, випуск 2003

Бакалавърска степен по “Бизнес администрация” и по “Журналистика и масови комуникации” Веднага след дипломирането си Андреа е приета в магистърската програма на Института по интерактивен дизайн в Ивреа, Италия. Тя започва стаж в Центъра по дизайн “Хитачи” в Милано и планира да работи в изследователска лаборатория, изучаваща приложението на новите технологии с цел подобряване на различни сфери от живота. Андреа смята, че АУБ е един от факторите, допринесли за нейния отличен старт: “Обучението в АУБ бе най-доброто преживяване в моя живот. Най-вече го ценя за това, че ме научи да мисля за себе си и че ми предостави следдипломни възможности.” В АУБ, също така, тя научава едни от най-важните житейски уроци, не само в академичен план: “да мисля свободно, да бъда етична, да работя здраво и да искам най-доброто”.

За допълнителна информация

Американски университет в България, www.aubg.bg 2700 Благоевград, Пл. “Георги Измирлиев” 1

Тел. (073) 888235, Ел. поща: admissions@aubg.bg 1700 София, Студентски град, ул. “Университетски парк” 1

Тел.: (02) 9607940, Ел. поща: ibobova@aubg.bg

Кандидатстване

·1 Ако кандидатствате в АУБ до 1 март, имате по-добри шансове за по-добра финансова подкрепа и стипендия;

·2 Можете да кандидатствате в АУБ преди да сте завършили средното си образование и да разберете дали сте приет и с каква финансова помощ още преди абитуриентския бал;

·3 Ако попълните формуляра за кандидатстване в Интернет, не е необходимо да заплащате кандидатстудентска такса от 25 щ.д.;

·4 Можете да започнете обучението си освен през есенния семестър (септември), също и през пролетния (януари).

 

 

Финансиране на обучението

·1 Можете да финансирате образованието си като едновременно получавате финансова помощ, стипендия, работите почасово в университета и ползвате студентски заем;

·2 Можете да получите финансова помощ още от първата година от обучението си, която се запазва за четирите години на следването, ако поддържате добър успех. След първата година също може да кандидатствате за допълнителна стипендия.

 

Знаете ли, че Американският университет в България...

·1 Получи най-високата оценка от българската Национална агенция за оценяване и акредитация;

·2 Беше поставен от работодателите на първо място сред университетите в България по качество на образованието;

·3 Получи първа награда за Интернет-страница на образователна институция на Международните медийни събития в Албена;

·4 През есента на 2007 отвори врати новата академична сграда на АУБ;

·5 Направи първа копка за нова сграда за библиотека – най-голямата академична англоезична библиотека в Югоизточна Европа.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11