10/2013 - 03/06/2023 12:27

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
DARBI COLLEGE - АРХИВ

589
ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТ?

(Дата: 2013-10-15) || (Брой: 10/2013) || Автор: ДарбиНарастващи доказателства за сериозната подготовка за университет, която A Level дава на учениците

За седма поредна година на официална церемония първият британски колеж за средно образование Darbi College отвори врати, за да посрещне учениците в програмата A Level.
Всяка година хиляди кандидат-студенти с английска диплома A Level избират САЩ като дестинация за университети от Бръшляновата лига. Изследване върху степента на подготовка за университет на учениците, обучавани в програми A Level, отразява фокуса на американските университети върху кариерното развитие и конкурентноспособността на бъдещите студенти.

Критериите за степента на подготовка за университет са следните:

• Готовност за осмисляне на голям обем учебно съдържание и ускорен ход на преподаване
• Преминаване от механично запомняне на фактологична информация към аналитично мислене и критична оценка
• Добре развити умения за четене и писане
• Набор от академични умения, вкл. проучване, критичен анализ и математически умения
• Набор от личностни умения, вкл. поведенчески
• Умение за независимо учене в разнородни групи
• Безпроблемна комуникация с академичен и обслужващ персонал, както и с други студенти
• Принадлежност към ценностната система на университет
• Умение за презентиране, участие в дебати и позитивна ангажираност с критична обратна връзка

Защо A Level се отличава от останалите програми?

• Набляга по-скоро върху уменията (аналитично мислене и задълбочено разбиране), отколкото върху учебното съдържание
• Развива тясно специализирани знания в голяма дълбочина
• Окуражава уменията за писмено аргументиране и защитаване на позиция вместо възпроизвеждане на голям обем информация
• A Level изисква по-голям обем от информация за четене
• Академичните изисквания се доближават до тези на студентите от Бръшляновата лига
• Набляга върху висока степен на независимост в обучението


 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11