04 / 2008 - 18/10/2021 16:53

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

104
Пприложни и естесвени науки

(Дата: 2008-04-24) || (Брой: 04 / 2008) || Автор: ДАРБИ


 

 Последното десетилетие беше белязано от изключителния интерес на кандидат- студентите към обучение в областта на бизнеса, правото и хуманитарните науки, а точните науки бяха незаслужено пренебрегвани от повечето желаещи да продължат обучението си на академично ниво. Ситуацията, обаче, постепенно се регулира и естествените и приложните науки все по-често попадат в периметъра на интереси на много младежи.
Световните класации, базирани на качеството на академичната подготовка и обема на научноизследователската дейност показват, че никога не е имало по-подходящо време за обучение в областта на точните науки в британските университети. Благодарение на дългогодишните традиции в преподаването на науки като биология, химия, математика и физика университетите на Острова предлагат изключително разнообразие от бакалавърски и магистърски програми както по естествени, така и по приложни науки.
През последните 15 години десет английски учени са получили Нобелова награда в категориите Химия, Физика, Психология и Медицина. През 2002 г. Нобеловата награда по психология и медицина беше присъдена на двама британски учени за тяхната работа по изучаване на клетъчното родословие на малки прозрачни червеи. Д-р Сидни Бренър и Сър Джон Сълстън започват своя проект преди 40 години в Медицинската изследователска лаборатория по молекулярна биология. Тяхното проучване помага да се разбере как вирусите и бактериите завладяват клетките и ролята на мъртвите клетки при боледуването, включително при СПИН и сърдечни заболявания.
В съзвучие с тези исторически постижения от световна класа институциите в Англия преподават приложни и естествени науки на много високо ниво. Тази увлекателна и разнообразна област обхваща много практически предмети като акустика, наука за риболова, технология на храненето, приложна биология, приложна и аналитична химия. Включват се също така и чисто теоретични науки като биология, физика, химия, както и науки, които водят до различни професионални квалификации в областта на зоологията и ботаниката. През 2004 година английското правителство отпуска допълнителни 1,25 милиарда лири за развитието на британската наука до 2005/2006 година. Част от тях са използвани за увеличаване на подпомагането на студенти-докторанти, а друга- за учредяването на 1000 нови академични стипендии.

Технологичните и инженерни научноизследователски съвети в Англия популяризират проучвания и обучение, като насърчават представянето на оригинални и новаторски проекти. Изследователският съвет по астрономия и физика на елементарните частици, например, е отпуснал най-голямата давана досега субсидия от 545 000 лири на университета в Северна Ирландия. Субсидията ще се използва в астрофизиката, включително за изследване на комети и астероиди и търсене на нови планети. Английските астрономи работят над най-големия телескоп в света – в Английския технологичен център по астрономия, базиран в Кралската обсерватория в Единбург.

Новите, както и вече утвърдените области на работа, предоставят големи професионални възможности – студенти могат да участват при израждането на бебе слонче, изкуствено оплодено в зоологическата градина в Колчестър, или да участват в изследване процеса на узряване на сиренето, което е една от изследователските специалности в някои английски университети, или да участват в изучаването на ефектите от климатичните промени.

Всеки може да се възползва от възможностите, които съществуват в така наречените
spin-out компании (динамични фирми, които са неразривно свързани с университетите), в създаването на които английските институции са лидери в световен мащаб. Друга възможност е работа в биотехнологическата индустрия, където Англия е европейски лидер.

Какво може да се изучава?
Науките, независимо дали са естествени или приложни, дават на всеки отличен старт в професионалния живот.
Ако човек се чувства несигурен в избора на област, в която да следва, може да избере едногодишна подготвителна програма (Foundation Degree in Science), което ще му осигури представа за основополагащите идеи на науките за живота и околната среда. Също така, това предоставя възможност за специализация в определена професионална или техническа област. Има голямо разнообразие от професии, в които човек може да се квалифицира, ако избере обучение на ниво „Higher National Diploma (HND) – образователна степен едно ниво по-ниска от бакалавър. Такава диплома по химия, биология или лабораторни науки може да позволи работа на отговорна позиция в изследователска лаборатория или в лаборатория по контрола на качеството.
Друга от предлаганите степени на образование е бакалавър на науките (BSc). Повечето бакалавърски програми са с продължителност от три години. Все повече се увеличава предлагането на четиригодишни програми, завършването на които води направо до получаване на магистърска степен- магистър на науките (MSci). За други специалности, като например ветеринарната хирургия, се изисква минимум петгодишно университетско обучение.

Все по-голям е интересът към така наречените „сандвич програми” в областта на приложните и естествени науки, които включват и период от едногодишна специализация и работа в рамките на самото обучение.
Непрекъснато се въвеждат нови специалности, които разширяват периметъра от възможности за успешна професионална реализация. Интересен пример е получаването на бакалавърска степен след завършване на въведената през 2002 година в Англия специалност, изучаваща технологията на разбиване на морските вълни и влиянието им върху промените на морския бряг и метеорологията.

Гръбнакът при подпомагането на научните изследвания в Англия са седем научноизследователски съвета в следните области: физика на елементарните частици и астрономия, биология и биотехнология, медицина, инженерно-физически науки, икономически науки, както и науки, изучаващи природната среда. Във финансирането на научните изследвания и проекти се включват промишлеността, търговията и различни благотворителни институции. Много индустриални фирми често са въвлечени при обучението по различни магистърски програми и сътрудничат в големи изследователски проекти. От друга страна, академичната общност поддържа тесни връзки с професионалните организации с цел адекватната подготовка на кадри за удовлетворяване нуждите на динамично променящата се бизнес среда.

След завършване на бакалавърска степен студентите могат да продължат образованието си в магистърските програми, където се изучават широк кръг от предмети, някои от които са тясно свързани със специфични професии, включващи значителна лабораторна и практическа работа.


 След получаване на магистърска степен студентите могат да защитят докторска степен чрез собствено проучване и изследване в избрана специфична област. Има възможност за четири типа докторски степени: едногодишните „
Master of Science by Research” (MSc) и „Master of Research” (MRes), двугодишната „Master of Philosophy” (MPhil) и тригодишната „Doctor of Philosophy” (PhD)
Получавайки някоя от университетските степени на образование и квалификация, пред студентите се открива възможност за изграждане на личната им професионална кариера в различни области на търговията, промишлеността или изследователската сфера.
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11