06 / 2008 - 18/10/2021 17:10

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

120
Био-медицина

(Дата: 2008-07-03) || (Брой: 06 / 2008) || Автор: ДАРБИ


 Още от деня, в който сте били новородено, био-медицински учен е провеждал тестове за установяване на здравословното ви състояние.

Всеки път, когато сте посещавали болница, или лекар или сестра са ви взимали проби, те са били анализирани от био-медицински учен, без който би било невъзможно да се диагностицира дадена болест или да се оцени ефективността на дадено лечение. Лекарите лекуват пациентите си според жизненоважните тестове и проучвания, които често диагностицират сериозни и живото застрашаващи болести като рак, СПИН или диабет.
Без био-медицински учени департаменти като Спешна помощ и операционни зали не биха могли да функционират правилно. Многото роли на помощта от био-медицински учени за Спешна помощ и операционни зали включват тестове за спешно преливане на кръв и съвместяване на кръв, както и тестове на проби от пациенти, които са се предозирали с неизвестни вещества, или могат да имат левкемия, или са под съмнение за сърдечен удар.
Успешното изпълнение на тази ключова роля в модерното здравеопазване разчита на точността и ефикасността на работата на био-медицинските учени, защото живота на пациентите и лечението на болестите зависи от техните умения и знания.
Рака, диабета, токсикологичните изследвания, преливането на кръв, анемията, менингита, хепатита, и Спина са само част от медицинските състояния, които те изследват. Учените се учат да работят с компютри, сложно автоматизирано оборудване, микроскопи и други високотехнологични лабораторни съоръжения.

Кариерни перспективи
ио-медицинските научни курсове водят до постоянно променяща се, динамична професия с дългосрочни перспективи за кариера, включващи мениджмънт, научноизследователска работа, образование и специализирана лабораторна работа. Някои изследват хранителните продукти и водата, за да се уверят, че да подходящи за консумация. Други правят кръвни изследвания като осигуряват контрол над банките кръв в болниците и Службата за кръвопреливане.
Също така био-медицинските учени имат възможността да използват подготовката и уменията си в длъжности в здравеопазването и проекти по цял свят. Те са включвани в доброволна работа в развиващите се страни като представители на международни организации като Световната Здравна организация и Презокеански доброволни служби.

Био-медицинската наука представлява възможност да се използва научното знание за практически цели и да играе ключова роля в медицинското здравеопазване, което предлага удовлетворение от кариера в много професии. Био-медицинските учени развиват уменията си и получават квалификации, които важат за цяла Великобритания и могат да бъдат признати по цял свят.

След като получите магистърска степен, от завършилият се изисква минимум една година практика. Практическият опит,нужен за легализация често е включен в магистърски сандвич степени.

След дипломирането по био-медицински науки можете да специализирате в следните дисциплини:
Медицинска микробиология-микроорганизмите,които причиняват болести се изолират, за да бъдат идентифицирани и подложени на алти биотична терапия. Болестите, които се диагностицират по тази начин са менингит, отравяне с храна.

Клинична химия - учените анализират кръв и други биологични материали, за да установят диагнози като например диабет. Те провеждат токсикологични изследвания, тестват бъбреците и функционирането на черния дроб и помагат наблюдавайки терапии.

Наука за кръвопреливането - био-медицинските учени надзирават кръвните банки в болниците и преливането на кръв. Те приготвят преливането на кръв и фракцията на плама на пациентите и са отговорни да уверят, че кръвните групи на донора и пациента са съвместими.

Хематология - включва науката за морфологията и физиологията на кръвта и има за цел да идентифицира аномалии сред различните групи кръвни клетки. Тези тестове са необходими, за да се диагностицира различни видове анемия и левкемия.

Хистопатология - тъкани проби от хирургични операции и аутопсии са изследвани с микроскоп, използвайки специални техники.

Цитология - тази дисциплина е най-добре позната от работата и по изследването на шийни намазки, но също така осигурява и не-гинекологично обслужване

Вирусология - специалисти провеждат тестове за инфекции като рубеола, прост херпес, хепатит и СПИН и също така наблюдават избрани популации , които са под риск от вирусни инфекции.Бързото диагностицирани е особено важно с оглед да предпази от неподходяща употреба на антибиотици.

Имунология - отговаря за състоянията на имунната система и ролята и в инфекциозни болести, паразитни инфекции, алергии, растеж на тумори, нарушаване на органи и транс плантация на органи. Тази дисциплина е особено важна в наблюдението и лечението на СПИН.

Обучението и подготовката на био-медицинските учени е процес, които продължава по време на цялата им кариера, за да е сигурно, че техните умения и знания са в крак с времето при тази постоянно променяща и увеличаваща се роля на професията.

Учените се учат да работят с компютри, сложно автоматизирано оборудване, микроскопи и други високотехнологични лабораторни уреди. Те ползват голям брой сложни модерни технологии.


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11