07 / 2008 - 23/07/2024 06:18

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

129
Архитектура - 'Уникална възможност сам да сътвориш средата, в която искаш да живееш и да работиш'

(Дата: 2008-09-25) || (Брой: 07 / 2008) || Автор: ДАРБИ


 
 
 
Архитектурата се отразява върху обществото, което я гради, но също така влияе върху насоката, в която самото общество се развива. Това означава, че са необходими архитекти, които да отговарят на различните нужди и стандарти на всички слоеве на обществото

Не може да се отрече факта, че архитектурата е търсена професия, тъй като се занимава с много от важните въпроси в съвременното общество - изучаване на нови възможности за обитаване, проучване на нови технологии и материали и гарантиране, че това, което се строи, се вписва в заобикалящата среда. Но преди всичко това включва проектиране на сгради, които хората с удоволствие гледат и използват.

Това означава, че един архитект трябва да придобие широк кръг от различни умения, дори отвъд традиционните граници между изкуството и науката. Но това също така означава, че обучението по архитектура е едно от най-широко разпространените, които събират в екип хора с таланта, необходим им да се реализират в широкия кръг от различни възможности за кариерно развитие.

Съществуват не просто много различни форми на архитектурна практика, простиращи се от малки частни фирми до големи обществени или корпоративни компании, но също така една университетска степен по архитектура може да бъде платформа за професионално развитие в някоя от свързаните професии. Много от завършилите архитектура придобиват по-висока квалификация в такива специализирани сфери като планиране, паркостроителство и озеленяване по специален проект, докато други продължават своята професионална реализация в телевизията или театъра или стават учители, или писатели.

Същност на професията “архитект”
Архитектите играят основна роля в изграждането на строителната среда, която ще бъде водеща през 21 век. Като професионални експерти в сферата на строителния дизайн и строителството архитектите използват своите уникални творчески умения да съветват отделните личности, притежателите на различни имоти и предприемачи, обществени групи, местната власт и търговски организации по изграждането и строителството на нови сгради, използването на вече съществуващи и местата, които ги заобикалят в селищата и градовете.

Работата на архитектите влияе на всеки аспект от строителната среда- от проектирането на енергоспестяващи сгради до интеграцията на нови сгради във вече изградена среда. Именно заради способността им да пренасят своите широки познания в строителството уменията на архитектите се търсят във всички области на собствеността, строителството и дизайна. Архитектската експертиза е безценна, когато трябва да бъдат възстановени стари сгради, разработване на градоустройствени и селищни планове, научаване за влиянието на развитието върху местното общество, ръководене на строителна програма или изразяване на становище относно употребата и поддържането на съществуващите сгради.

Архитектите работят в тясна връзка с професионалисти от строителната индустрия, включително инженери, строители, инспектори от местната власт и служителите по контрол на строителството. По-голяма част от времето си те ще прекарват, посещавайки различни обекти, оценявайки приложимостта на проекта, инспектирайки строителната работа или ръководене на строителния процес. Също така архитектите ще прекарват време в изследване на стари данни и чертежи и изпробването на нови идеи и строителни техники.

Необходими умения

Защо точно кариера, свързана с архитектурата би привлякла някого? Ако става дума за човек, който е любопитен относно средата, която го заобикаля, значи той би бил заинтригуван да научи повече за това как да я подобри или обогати. Като архитект всеки ще притежава силата и ще поема отговорността да моделира средата, в която хората прекарват живота си. Това прави архитектурата една от най-влиятелните професии в съвременното общество.

Уменията, които архитектите притежават, са свързани с всички аспекти на строителната сфера- от конструиране на нови сгради до запазване на старите. Широкият кръг от дейности, които влизат в обема на специалността са толкова разнообразни, че всеки архитект да дефинира по абсолютно различен начин предмета на заниманията си.175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11