08 / 2008 - 03/06/2023 10:00

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

138
Висше образование във Великобритания

(Дата: 2008-11-14) || (Брой: 08 / 2008) || Автор: ДАРБИ


Изборът на колеж и университет може да се окаже сложна задача, ако не познавате детайлно съответната образователна система, както и начините за търсене на учебно заведение. От хилядите ВУЗ е необходимо да подберете само онези от тях, които най-точно отговарят на Вашите изисквания. Изборът на държава, град или ВУЗ, подготовката, попълването и подаването на всички необходими документи в срок, правилната настройка и подготовка за път - всичко това е от съществено значение за успешното реализиране на поставената цел.

Великобритания е страна със стара слава и традиции в обучението на чужденци във висшите си учебни заведения. Това се отнася за повече от 35 хиляди млади хора от цял свят. Британското образование дава квалификация с международно признание и предлага изключително добра подготовка в широка гама от дисциплини.

 
 

 

 За да успее при приема в най-реномираните университети, кандидатът трябва да направи изключително впечатление на ръководството на университета чрез постигане на основната и необходима входяща квалификация. Обикновено повечето от кандидатите се стремят към университети, които първоначално получават повече молби и документи, отколкото са местата, с които разполагат. Затова покритите минимални изисквания не са достатъчни, за да осигурят желаното място. За кандидатите-чужденци от най-голямо значение е степента на владеене на английски език, която се удостоверява със сертификат за положени изпити. Необходимо е и попълването на заявление за предварителен прием. Не малко от университетите поставят като условие за окончателен прием преминаването на допълнителен курс за усъвършенстване на езика, който се провежда непосредствено преди започване на учебните занятия, обикновено в специализиран езиков център към университета или колежа. Желателно е минимум шест месеца предварително да започне процедурата по кандидатстване. Други университети и колежи, в зависимост от специалността, в която се кандидатства, могат да изискат допълнителни документи, освен стандартните: диплома за завършено средно образование, документ за финансово обезпечение и др.

Процедурата за кандидатстване в университетите във Великобритания е централизирана чрез организацията UCAS. Всеки един кандидат попълва формуляр и го изпраща в централата.

Учебната такса за една година за бакалавърските програми в английските университети 3225 английски лири за 2009/10г. за година. Като цялата бакалавърска степен е с продължителност от 3 години редовно обучение, а за магистърските- варират според това колко търсена е специалността и колко престижен е университетът. Обикновено между 3000 и 8000 лири за цялата магистърска програма. Някои MBA програми достигат и до 18000 лири само учебната такса в държавен университет. Стандартът на живот в държавата е висок и това определя необходимата годишна издръжка на един студент на около 6 000 лири. Разбира се сумата зависи от района и града, в който се намират университетите. Всички студенти имат право да работят по време на следването си.

Великобритания остава една от най-предпочитаните дестинации за получаване на висше образование - високото ниво на преподаване, придобиването на различни умения, възможностите за практикуване по специалността, отпусканите кредити, улесняващи студентите - това са само някои от факторите, който влияят при избора й.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11