06 / 2007 - 22/06/2024 22:00

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 




ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

16
Межднародно и европейско право - едно интелектуално предизвикателство

(Дата: 2007-05-31) || (Брой: 06 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Въпреки че образователната степен по право е само първата стъпка към кариера в правото, тя не е просто една от всички програми за обучение и значителна част от студентите се реализират в кариери различни от правната. Правото само по себе си е интересен и стимулиращ предмет, независимо дали желаете да станете юрист.
Образователната степен по право дава познания за самото право, както и развива младите хора интелектуално, да мислят критически, насърчава ги да бъдат независими и ги учи да представят разумни, последователни и прецизни аргументи, устно и в писмена форма.



НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


international court of law.jpgПравото е богата и разнообразна област от знанието, която повлиява всеки аспект на човешката дейност. Ако се съмнявате, опитайте се да назовете сфера, в която правото не фигурира.
Обучението по право предполага впускане в едно интелектуално предизвикателство, което се докосва до историята, философията, политиката, етиката – почти до всяка дисциплина.

Не само интелекта ви ще се развия, но също така и различни умения. Ще придобиете:
• Първокласни умения за общуване;
• Увереност, когато презентирате аргументите си;
• независимост на мисълта;

Накратко, това са умения, които ще ви бъдат полезни цял живот.

Университетът на Есекс
Колчестър

“University of Essex” e сравнително малък университет с около 5900 студента, обучаващи се по бакалавърските му програми и 2100 – по магистърските. 23% от студентите са международни. Основният кампус е разположен на 200 акра в красив парк, в покрайнините на Колчестър.

Европейско право
Продължителност: 4 години
Редовно обучение


international law 2.jpgПреподаване
В допълнение към основните курсове, университетът предлага разнообразни възможности през първата, втората и последната година.
Обикновено преподаването се осъществява чрез лекции и консултации от преподавателите. За повечето курсове от студентите се изисква да посещават две лекции всяка седмица, както и няколко консултации. По време на консултациите, студентите имат възможности да обсъждат правото, да го прилагат в конкретни ситуации и да излагат правни аргументи. Уменията за прилагане на правото се смятат за съществена част от обучението.

Оценяване
Оценяването при всички курсове представлява комбинация от писмен изпит и курсова работа. В края на всяка академична година се провеждат изпити. За да преминат във втората учебна година, студентите при завършване на първата година, трябва да се явят на специализиран изпит.

international law 3.jpgЦел
Всеки студент по право, не само ще научи правните закони, но също така и начина, по който правото се прилага в обществото, философията на правото, политика и правни реформи. Разбира се, ще трябва да защитава правата на клиенти, членове на семейства, затворници, стопани, служители и деца. Ще може да прилага не само местното право, а също така и европейското право и международния закон, в частност влиянието на Европейската харта за човешките права.
Ще се обучава да разсъждава, да общува ясно и да може да прави проучвания.
По време на втората и последната учебна година студентите ще имат възможността да посещават други курсове в различни факултети на университета.
Възможността за прием в даден курс, съдържанието му, методите на оценяване, преподавателите и други могат да се променят всяка година.




НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)



Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11