02 / 2009 - 23/07/2024 05:07

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

163
Висше образование в Дания

(Дата: 2009-02-16) || (Брой: 02 / 2009) || Автор: ДАРБИ


 
  

Дания е едно от най-старите кралства в света. В тази малка,  потънала в зеленина държава живеят 5,5 милиона души. Днес тя е сред най-търсените дестинации за продължаване на образованието.

Дания е един от най-уважаваните образователни центрове в Европа заради високите си академични стандарти, съвременната методология на преподаване и големия брой чуждестранни студенти. Социалната стабилност, спокойната атмосфера, добрите условия за обучение и интердисциплинарните програми я превръщат в една от най-популярните дестинации. Датското висше образование има традиции в съчетаването на академичния и иновативния стил на преподаване и изследователска дейност. По време на своето обучение студентите  се научават да мислят самостоятелно, критично и аналитично.

Приемът в Дания зависи много от степента, за която кандидатствате и от избраната специалност:

За бакалавърски програми чуждестранните студенти могат да кандидатстват, ако тяхната квалификация отговаря на датската. Задължително е доброто владеене на английски език. За прием в програми на датски е необходимо да докажете, че знаете езика, като се явите на специален тест за чужденци. Някои университети имат и различни специфични изисквания, като изисквания за минимален успех по определени предмети, а също и практически опит.

За магистърска степен трябва да се представи международно призната бакалавърска диплома или еквивалентна квалификация; нужно е отлично владеене на английски или на датски за програмите на местния език.

Разходите за издръжка зависят от местоположението на учебното заведение и, все пак, средно на месец ще са ви нужни между 640-800 евро.

VIA University College - Vitus Bering

VIA University College- Vitus Bering става международно признат университетски център преди повече от 15г. Намира се в град Хорсенс, разположен на 3 часа път с кола от Копенхаген. Той е типичен град от малкото кралство Дания, с най-дългогодишна история измежду съществуващите. Самото споменаване на държавата предизвиква у нас представата за романтика, замъци и море.

Университетът е с интернационална насоченост, така че по-голяма част от специалностите се преподават на английски език. В университета учат около 2 100 студенти, а около 500 от тях са чужденци. Университетът поддържа формиращи програми, които позволяват да се подготвите за постъпването в съответната степен.

Специалности

Специалностите, които се преподават на английски език са три: 
     -Световен мениджмънт и логистика
     -Архитектурни технологии и строителен мениджмънт
     -Global business engineering

University of Southern Denmark & Odense Technical College

University of Southern Denmark & Odense Technical College обединява два учебни центъра. По-старият от тях- Odense Technical College, е създаден през 1844г. и е първият технически колеж в Дания. University of Southern Denmark е основан през 1996г и, макар че е един от най-новите датски университети, той е и един от  най-големите със своите 18 000 студенти и 1 200 преподаватели. Специалностите, които предлагат с преподаване  на английски език  са по програмата Hans Christian Andersen и са в областта на технологиите и  приложните науки.

Специалности

     -Специалности, завършващи с професионална степен:IT и електроника; мултимедиен дизайн и технология на производството
-Специалности, завършващи с бакалавърска степен:световен мениджмънт и производство; иновации и бизнес; мехатроника и развитие на продукцията и иновациите.
пециалности, завършващи с магистърска степен: химия; иновации и бизнес; дизайн на IT-продукти; съвременен изкуствен интелект; роботика; софтуерни системи; биология; биотехнология; океанография; компютърни науки.

Roskilde University

Roskilde University e създаден през 1972г. Той успява да обедини традициите с новите тенденции в образованието. Основните принципи на обучението тук са: интердисциплинарен подход и проблемна ориентация, работа по проекти, работа в екип, тясна връзка между изследователска дейност и образование. Днес тук получават висшето си образование около 9 000 души.

Специалности
Специалностите в Roskilde University са обединени в шест департамента, но само някои от тях  са на английски език.

     -Можете да получите бакалавърска степен за изкуство с преподаване на английски език по езици; литература; история; култура.

    -Можете да получите бакалавърска степен за социални науки с преподаване на английски език по социални науки; политология; икономика; социология и планиране; ресурси.

    -Можете да получите бакалавърска степен за науки с преподаване на английски език по химия; биология; математика; география; физика; околна среда; компютърни науки.

    -Можете да получите  комбинирана магистърска степен с преподаване на английски език по бизнес администрация и комуникация; химия и биология на околната среда; химия и молекулярна биология; биология на околната среда и молекулярна биология; биология на околната среда и технологическо и социално-икономическо планиране; комуникация и английски език; комуникации и културни влияния; английски и културни влияния; молекулярна биология и компютърни науки; европеистика и културни влияния; европеистика и комуникации.

   -Можете да получите магистърска степен с преподаване на английски език по икономика и бизнес администрация; публична администрация; технологично и социално-икономическо планиране.

Можете да изучавате профилирана магистърска програма с преподаване на английски език по европеистика и науки за световното развитие

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11