03 / 2009 - 04/12/2022 04:42

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

169
Висше образование в Холандия

(Дата: 2009-03-16) || (Брой: 03 / 2009) || Автор: ДАРБИ


Една от особено търсените дестинации за получаване на висше образование е Холандия. Ще ви запознаем с основни характеристики и изисквания на холандската образователна система и изисквания за кандидатстване, както и с няколко университета и специалностите, които те предлагат.
Холандия или Нидерландия е международно ориентирана и иновативна държава в сърцето на Европа. Тя е първата неанглоговоряща страна, която предлага програми на английски език - над 1 600 общо за холандските университети. Холандското висше образование се ползва със световно признание поради високите си стандарти. Има национална система за регулиране и осигуряване на качествено обучение. Учебните такси тук са в разумни граници, а разходите за пребиваване са скромни в сравнение с тези в Ню Йорк, Лондон и Париж.
Най-важното изискване за чуждестранните студенти е да владеят достатъчно добре английски език. Те трябва да се явят на стандартните тестове TOEFL 500-550 или IELTS 5.5-6.0. Изисква се също диплома за средно образование, за да кандидатствате за бакалавърска степен, а за магистърска - бакалавърска степен или еквивалент. Някои професионално ориентирани програми  имат специални изисквания и за практически опит.
Издръжката в Холандия изисква между 700 и 1000 евро на месец – достатъчно, за да покриете ежедневните си нужди, наема, регистрацията и учебната такса.

 Tilburg University е основан през 1927 г. Намира се в град Тилбърг, Южна Холандия.
Тук можете да придобиете бакалавърска, магистърска и докторска степени на образование.
Специалностите са обединени в шест департамента, които предлагат следните програми на английски език:

Ø
Икономика и бизнес администрация
ØПраво
ØСоциални и поведенчески науки
ØХуманитарни науки
Ø Теология и религиозни науки
ØTias Nimbas Business School

Университетът по приложни науки Saxion е разположен в източна Холандия. Създаден е в началото на 1998г.,
Университетът предоставя на студентите възможност за гъвкав прием в бакалавърските и магистърските степени на обучение, който се състои в четири основни насоки:
ØПодготвителни програми за бакалавърска и магистърска степен;
ØДиректен прием в първата година от четиригодишен бакалавърски курс;
ØДиректен прием на по-късен етап от бакалавърската програма, както и прием в последната година от програмата;
ØПрием в магистърски курсове;
Програмите, които се изучават в университета, са разпределени в различни области, като: образование, изкуство и технологии, бизнес, инженерни науки, управление, грижа за здравето, хотелиерство и туризъм, департамент за езиково обучение, информационни технологии, управление на човешките ресурси, екология.

University of Groningen още от самото си създаване през 1614г. гради своята репутация на международен, иновативен, динамичен, с високо качество на преподаване и изследователска дейност учебен център. Намира се в град Groningen, Северна Холандия.
Тук можете да придобиете бакалавърска, магистърска и докторска степени на образование.Университетът предоставя възможност за получаване на степен в различни специалности с обучение на английски език:
Ø Бакалавърска степен-бизнес науки с международна специализация бизнес и мениджмънт; иконометрия; икономика; международна икономика и бизнес;
Ø Магистърска степен:
-Икономика и бизнес
-Поведенчески и социални науки
-Хуманитарни науки
-Право
-Пространствени науки
-Обществени науки
-Наука и технология

 Ако търсите новаторско и предизвикателно обучение, ако имате амбиция за успешна международна кариера, ако ви привлича живота в Холандия и ако желаете да се обучавате в истински интеркултурна среда, тогава Windesheim Honours College е вашето учебно заведение.
Windesheim Honours College е предизвикателен нов проект на Windesheim University of Applied Sciences и VU University Amsterdam. В колежа се предлагат отлични бакалавърски програми на английски език в областта на бизнес администрацията.
Студентите могат да специализират в следните области:
Øинженерни науки и иновации;
Ø здравеопазване и социални науки;
Øмеждународни комуникации и медии;
Ø търговия, транспорт и логистика.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11