04 / 2009 - 23/07/2024 04:31

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

180
Винаги актуалната специалност-правото

(Дата: 2009-04-17) || (Брой: 04 / 2009) || Автор: ДАРБИ


 Правото по своята същност е система от правила, която регулира отношенията на членовете  на обществото. Както всяка система, то се състои от елементи и връзки между тях, които не могат да функционират извън системата. Всеки един човек е елемент от правната система. Както казва Аристотел: „Човек е политическо животно”. Ние не можем да живеем извън обществото, затова за всеки един от нас е изключително важно обществените отношения да са точно и ясно определени.Няма сфера на дейност, която по един или друг начин да не намира допирни точки с правото, която да не се нуждае от правна регламентация.Правото ни осигурява възможността да живеем заедно, зачитайки се взаимно като лица. Ето защо е толкова важна и разнообразна ролята на юристите в нашето общество.

Правото е една от най-старите професии. И до днес в университетите у нас и по света се изучава Римско право, което задава основите на съвременното правораздаване. През вековете правната система значително се е трансформирала и усложнявала, за да осигури справедливото упражняване на правата и задълженията, спазването на реда, защитата на живота и собствеността на всеки гражданин. И днес правото е една от предпочитаните от кандидат- студентите специалности.

Изучавайки правните дисциплини, студентите развиват редица способности. На първо място се научават да работят в екип. Разработвайки зададените им проекти, развиват умение за самостоятелни проучвания, повишават компютърната си грамотност, научават се да разпределят оптимално времето си. Задължителните есета и провеждани дискусии спомагат за повишаване на писмената и устна комуникация, а в процеса на изграждане на аргументи се развиват логическата мисъл и способност за анализ. Всички тези познания и умения се ценят високо от широк кръг работодатели и ще бъдат от полза на всеки, както в правните области, така и в тези извън правото.

На практика всеки има някакви впечатления за юристите и тяхната работа, създадени от член на семейството, приятел или дори от любима телевизионна програма. Сигурно не един от вас би искал да има отлично юридическо образование, което да му даде успешен старт за навлизане в политиката, бизнеса, международните финанси или банковата сфера. Получаването на диплома по право безспорно се счита за един от най-успешните в професионален план ходове, тъй като с това се контролира общественото положение, престижа, работната позиция, перспективите за развитие и, не на последно място, свързаните с това приходи. Правото и юридическата дейност са в основата на обществото, неговото развитие и промяна, а това означава, че всеки, избрал правната кариера, може да има съществен принос в напредъка на своята нация.

Университетските дипломи по право гарантират отлично цялостно обучение, което предоставя широк кръг от възможности за професионална реализация. Отличителен белег на обучението в тази сфера е акцентът в придобиване на практически професионални умения. Голям брой модули фокусират обучението върху паралелното развитие на академичните умения и практическото прилагане на правото. Един от задължителните модули е „Правото в практиката”, при който се симулира работна среда и студентите влизат в ролята на юрисконсулти или адвокати, съветвайки своите „клиенти” по различни юридически проблеми. Като част от обучението се предлага възможност за работен стаж в местна юридическа фирма или при практикуващ адвокат. На студентите се дава възможност да участват в многобройни допълнителни занимания, чрез които да повишат и затвърдят придобитите академични знания.

По време на обучението студентите овладяват напълно фундаменталните принципи и методи в правото, юридическото мислене, както и юридическата система и нейните институции. Предлага се голямо разнообразие от учебни модули. Може да се избира между: Правна систематика, Криминално право, Конституционно право, Облигационно право, Административно право, Съдебен процес, Европейско право, Поземлено право, Международно право, Криминално правосъдие и Наказателно право, Семейно право, Търговско право, Гражданско право, Сравнително право, Право над интелектуалната собственост, Закон за защита на околната среда, Корпоративно право, Видове доказателства, Основи на прецедентното право и история на престъплението и наказанието, Правна теория, Човешки права, Съдебна медицина, Етика и право, Трудово право, Наследствено право, Местна законодателна власт, Медийно право, Основи на данъчното право, Криминология.

Целта на правното обучение е не само да осигури придобиването на знания в юридическата материя, но и придобиване на способност за критичен анализ и проучване. Успоредно с развитието на специфичните правни умения обучението цели да развие и умения като комуникативност, способност за обработка на информация, добиване на увереност в личните способности, отговорност и съзнателност.

Използваните методите на преподаване, лекциите и семинарите са разработени така, че тези умения да бъдат постигнати. Лекциите служат като основно въведение в предметите, в тях се подчертават и разискват по-сложните идеи и принципи, докато в семинарите в малки групи детайлно се дискутират предварително зададени задачи. Ключов момент в научната степен по право е самостоятелното четене и тълкуване на материали по различни въпроси, поставени по време на лекциите и подготовката им за разискване по време на семинарите. Писмената работа е заложена във всички модули, за да се развие способността за анализ, проучване, асимилиране и прилагане на информацията при представянето на точен и ясен отговор на зададен проблем. Проучвателните умения допълнително се насърчават и от предоставяне на възможност за писане на две дисертации на юридическа тема, представляваща интерес за студента. В края на всеки модул се полагат изпити, като при повечето модули се прави и междинно оценяване на знанията, което формира крайната окончателна оценка.

Въпреки че образователната степен по право е само първата стъпка към кариера в правото, тя не е просто една от всички програми за обучение и значителна част от студентите се реализират в кариери, различни от правната. Правото само по себе си е интересен и стимулиращ предмет, независимо дали желаете да станете юрист.
Образователната степен по право дава познания за самото право, както и развива младите хора интелектуално, да мислят критически, насърчава ги да бъдат независими и ги учи да представят разумни, последователни и прецизни аргументи, устно и в писмена форма.
Правото е богата и разнообразна област от знанието, която повлиява всеки аспект на човешката дейност. Ако се съмнявате, опитайте се да назовете сфера, в която правото не фигурира. Обучението по право предполага впускане в едно интелектуално предизвикателство, което се докосва до историята, философията, политиката, етиката – почти до всяка дисциплина.
Ще развиете не само интелекта си, но също така и различни умения. Ще придобиете:
• Първокласни умения за общуване;
• Увереност, когато презентирате аргументите си;
• Независимост на мисълта;Накратко, това са умения, които ще ви бъдат полезни цял живот.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11