09 / 2009 - 28/01/2022 18:17

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

223
Висше образование във Франция

(Дата: 2009-11-16) || (Брой: 09 / 2009) || Автор: ДАРБИ С членството на България в ЕС отпадна процедурата за предварителен прием (DAP) за българските кандидат-студенти. Следователно те могат да кандидатстват директно в избрания от тях френски университет.
Ако сте титуляр на френска диплома за завършено средно образование или притежавате еквивалентна на нея диплома, издадена от друга държава, можете да се запишете да следвате във Франция при условие, че:
-владеете френски на ниво, отговарящо на изискванията за избраната специалност;
-имате добър успех  както по френски език, така и по предметите, свързани с избраната специалност;
-разполагате със средства за финансиране на престоя си във Франция.

Вие можете да кандидатствате за социална стипендия между 15 януари и 30 март.
От 2003г. френските университети започнаха реформа във висшето образование и преминаване към системата
LMD с цел съгласуване на дипломите и програмите с тези на останалите европейски държави и улесняване мобилността на студентите. Тази система въвежда три нива на обучение Licence- Master- Doctorat.
Първото ниво
завършва с диплома за специалист Licence три години след края на средното образование. Получава се след покриването на 180 европейски кредита (6 семестъра по 30 кредита).
Ниво
Licence дава право на студента да продължи по желание в master professionnel  или master recherche, отговарящи на ниво магистър. Дипломата Master се получава след покриването на 120 кредита (4 семестъра по 30 кредита) и пет години обучение.
Ниво М
aster recherché дава възможност за ориентиране към изследователска дейност и подготовка на докторат. Дипломата Doctorat се получава при покрити 180 кредита (6 семестъра по 30 кредита) и осем години обучение.

Licence-Master-Doctorat са национални дипломи.
Що се отнася до краткосрочните програми с професионална ориентация BTS и DUT, препоръчително е да кандидатствате в няколко от тях, за са имате после възможност за избор. Краткосрочното обучение често се превръща в дългосрочно, защото повечето от завършилите тези програми продължават образованието си.
Във Франция съществуват три типа висши учебни заведения:

Университети
Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или чуждестранна диплома за средно образование, даваща достъп до висшите учебни заведения в съответната държава. Университетите предлагат базови, технологични или професионално ориентирани програми за обучение.

Специализирани висши училища и институти
Те са държавни или частни  учебни заведения с професионална ориентация в областите инженерни науки, архитектура, търговия и управление, писмен и устен превод, журналистика. Имат високи изисквания при подбора и приема на кандидатите.

Les Grandes ecoles
Сред висшите учебни заведения les Grandes ecoles заемат особено място и  са специфично френски. Техните критерии за прием са високи и броят на приетите студенти е много по-малък от този в университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки. За успешно представяне на конкурсите за прием в les Grandes ecoles е необходимо кандидатите да са преминали през така наречените подготвителни класове (classes prepas). Те са три категории:
-икономически и търговски
-литературни класове
-научни класове.

Ако сте приети в подготвителен клас перспективата е ясна: две години усърдна работа. Изпитите в края на втората година са трудни и в случай, че не ви приемат в Grande ecole, има много други учебни заведения, в които да продължите обучението си.
Процедурите за кандидатстване варират в зависимост от вида учебно заведение и от избраната специалност. По принцип се кандидатства директно в съответното учебно заведение. Отговорът  за прием, независимо положителен или отрицателен, е валиден само за съответната университетска година.
Кандидатстването във висши училища и институти със специфична насоченост, които приемат студенти  чрез конкурс, изпит пред комисия или по документи, става чрез директно изпращане на досието в съответното учебно заведение.
Все повече Grandes ecoles предлагат на чуждестранните студенти прием по диплома или чрез явяване на конкурс. И в двата случая е необходимо кандидатът да е завършил втора или трета година във висше учебно заведение в собствената страна.
При положителен отговор за прием, студентът трябва да изпрати потвърдително писмо за административното си записване в съответното френско учебно заведение, а в културния отдел на Френския институт-фотокопие на уверението за предварителен прием.
Приети сте в точно определена специалност: не можете да промените този избор при пристигането си във Франция. Все пак, в първи семестър на първата година, който е семестър за ориентация, вие можете да изберете втора опция, наречена unite d`enseignement (UE) de decouverte паралелно с основната специалност UE fondamentale, в която сте приети.В края на този семестър можете да ги замените и, ако трябва-да положите допълнителни изпити. Внимание-не всички комбинации са възможни.

Ако желаете да продължите висшето си образование във Франция, след като вече сте завършили първата си година в български университет., можете да запишете същата специалност, но отново започвайки от първи курс.         

 

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11