4 / 2010 - 28/01/2022 18:51

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

267
Германия- страната на достъпното образование

(Дата: 2010-04-15) || (Брой: 4 / 2010) || Автор: Дарби


 Германия традиционно привлича вниманието на българските студенти. Всяка година голяма част от тях се насочват именно към тази държава. Причините за този избор могат да се търсят в няколко направления. От една страна Германия е известна с качеството на образованието, което дава, в сфери като инженерните и хуманитарните науки, архитектурата и икономиката. От друга страна разходите за живот и настаняване остават относително по-ниски в сравнение с останалите западноевропейски държави. Третият фактор, който оказва влияние върху предпочитанията на българските студенти, е тенденцията в Германия да се предлагат програми с обучение и на английски език.

Днес в тази държава  има повече от 300 образователни институции в това число традиционните университети и тези по приложни науки. Голямото разнообразие предполага и висока селективност при избора на учебно заведение. Необходимо е обаче да се съобразите с крайния срок за подаване на документи. Тъй като немците са точни хора, ако документите Ви пристигнат в университета по-късно от 15 юли,  едва ли ще ги разгледат. Друга особеност при кандидатстването в Германия е фактът, че там, за разлика от Великобритания, липсва унифицирана система за подаване документи. От това произтича и свободата на немските университети да определят кога, как и какви документи да изискат от вас. Може да се наложи първоначално да се регистрирате онлайн, но след това задължително трябва да изпратите документите си и на хартиен носител. Това създава известно напрежение сред българските кандидати, тъй като българските дипломи се издават след 20 юни и в рамките на 2 седмици те трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени от немско посолство, преди да бъдат изпратени в съответния университет.

Освен тях другият основен документ, който трябва да представите, е сертификатът за владеене на немски език. В България има много училища, в които може да положите изпит за дипломата DSD (Deutsches Sprachdiplom II). Поради настъпилите промени във формата му, трябва да имате предвид, че резултатът ви трябва да отговаря на ниво C1 по международните стандарти, за да не се налага да полагате допълнителни изпити в университета. Ако вашето училище не е сред тези, то вие може да се явите на изпит в Гьоте институт и да вземете Test Daf с минимум резултат от 16 точки. В Германия е възможно да кандидатствате и без да имате сертификат за владеене на език. Университетът би ви приел на база академичните данни, но след това трябва да учите езика, преди да ви допуснат до лекционните зали.

Специфично изискване на немските университети е документът за изкаран стаж в съответната област на специалността, за която кандидатствате. Стандартно се изискват от 4 до 6 седмици, но за някои специалности може да срещнете 8 или 12 седмици.Това не бива да ви притеснява прекалено, защото е ясно, че не може да сте заемали някакъв сериозен пост. За университета обаче е важно да види, че вие сте се запознали с естеството на работа и знаете какво ви очаква, когато завършите съответната специалност.

Предпоставка за засиления интерес към Германия е и това, че в някои университети все още липсват учебни такси.Това прави обучението ви доста изгодно. Но дори и да има такси, то те са в рамките на 500 до 600 Евро на семестър. Това е сравнително по-ниско от всички останали държави. А според университетите и разходите за живот не са много по-високи. Те варират в рамките на 650-800 Евро на месец в зависимост от големината на града, съответно разположението му в западна или източна Германия.

От няколко години в Германия се наблюдава и сериозна тенденция към създаването на нови специалности с обучение на английски език. За момента броят им на бакалавърска степен е малък, около 85, но за това пък магистратурите са над 400. Най-често на английски език се предлагат програми в сферата на икономиката и бизнеса, компютърните и инженерните науки.

Един от малкото университети, който предлага обучение изцяло на английски език по време на тригодишната бакалавърска степен е Университетът по приложни науки Бад Хонеф до Бон (International University of Applied Sciences Bad Honnef- Bonn).Той е един от новите университети в Германия, който предлага модерна база, иновативни и интерактивни подходи на обучение. Специалностите на английски език, които предлага, са основно в сферата на туризма и хотелиерството, авиационния и транспортен мениджмънт, международния мениджмънт. За разлика от останалите немски университети, той разполага и със собствени общежития за настаняване на студентите, които се намират в близост до учебните сгради. Тази година за първи път той организира и конкурс за стипендии за български граждани. Стипендията може да бъде между 25 и 50% от учебната такса, ако отговаряте на критериите, които университетът е поставил. Крайният срок за кандидатстване е 20 юни, ако искате да се класирате успешно.

Германия е запазила традициите в своето образование – доброто качество на преподаването, но и строгите изисквания към студентите. В крак с времето обаче, университетите прилагат и модерни методи за обучение, които да бъдат по-практически ориентирани и по-полезни на днешното общество и неговите потребности.

Ако имате нужда от помощ при подбора и кандидатстването в немски и австрийски университети, консултантите на „ДАРБИ” ще Ви помогнат да изберете най-добрия вариант за себе си. С тях можете да се свържете на телефон 02/988 03 40 или на e-mail:eshsa@einet.bg. 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11