08 / 2007 - 22/06/2024 22:46

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

29
За да учиш архитектура трябва да усещаш пулса на живота!

(Дата: 2007-10-26) || (Брой: 08 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Защо точно кариера, свързана с архитектурата би привлякла някого? Ако става дума за човек, който е любопитен относно средата, която го заобикаля, значи той би бил заинтригуван да научи повече затова как да я подобри или обогати. Като архитект всеки ще притежава силата и ще поема отговорността да моделира средата, в която хората прекарват живота си. Това прави архитектурата една от най-влиятелните професии в съвременното общество.

Архитектурата се отразява върху обществото, което я гради, но също така влияе и върху насоката, в която обществото се развива. Това означава, че са необходими архитекти, които да отговарят на различните нужди и стандарти на всички слоеве на обществото.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


architecture group.jpgАрхитектура – умения за цял живот!
Не може да се отрече факта, че архитектурата е търсена професия, тъй като се занимава с много от важните въпроси в съвременното общество - изучаване на нови възможности за обитаване, проучване на нови технологии и материали, и гарантиране, че това което се строи, се вписва в заобикалящата среда. Но преди всичко, това включва проектиране на сгради, които хората с удоволствие гледат и използват.
Това означава, че един архитект трябва да придобие широк кръг от различни умения, дори отвъд традиционните граници между изкуството и науката. Но това също така означава, че обучението по архитектура е едно от най-широко разпространените, които събират в екип хора с таланта, необходим им да се реализират в широкия кръг от различни възможности за кариерно развитие.
Съществуват не просто много различни форми на архитектурна практика, простиращи се от малки частни фирми до големи обществени или корпоративни компании, но също така една университетска степен по архитектура може да бъде платформа за професионално развитие в някоя от свързаните с нея професии. Много от завършилите архитектура придобиват по-висока квалификация в такива специализирани сфери като планиране, паркостроителство и озеленяване по специален проект, докато други продължават своята професионална реализация в телевизията или театъра, или стават учители или писатели.

area 1.jpgКой желае да върши все една и съща работа всеки ден от живота си?
При избора на кариера в архитектурата, човек със сигурност не ограничава своите възможности за избор. Уменията, които архитектът притежава, са свързани с всички области на изграждането на заобикалящата ни среда, от конструирането на нови сгради до реставрирането на старите. Кръгът от работа, която те трябва да поемат е толкова разнообразен, че всеки архитект може да даде коренно различно описание на това, с което се занимава. Единствената константа в архитектската работа е това, че тя винаги засяга хората.

Какво правят архитектите?
Архитектите играят основна роля в изграждането на строителната среда, която ще бъде водеща през 21 век. Като професионални експерти в сферата на строителния дизайн и строителството, архитектите използват своите уникални творчески умения да съветват отделните личности, притежатели на различни имоти и предприемачи, обществени групи, местната власт и търговски организации по изграждането и строителството на нови сгради, използването на вече съществуващи и местата, които ги заобикалят в селищата и градовете.
Работата на архитектите влияе на всеки аспект от строителната среда, от проектирането на енерго-спестяващи сгради до интеграцията на нови сгради във вече изградена среда. Именно заради способността им да пренасят своите широки познания в строителството, уменията на архитектите се търсят във всички области на собствеността, строителството и дизайна. Архитектската експертиза е безценна, когато трябва да бъдат възстановени стари сгради, при разработване на градоустройствени и селищни планове, оценката на влиянието на развитието върху местното общество, в ръководене на строителна програма или изразяване на становище относно употребата и поддържането на съществуващите сгради.
building.jpgАрхитектите работят в тясна връзка с професионалисти от строителната индустрия: инженери, строители, инспектори от местната власт и служители по контрол на строителството. По-голяма част от времето си те ще прекарват, посещавайки различни обекти, оценявайки приложимостта на проекта, инспектирайки строителната работа или в ръководене на строителния процес. Архитектите също така ще прекарват време в изследване на стари данни и чертежи, и изпробването на нови идеи и строителни техники.
Обществото се нуждае от архитектите, за да бъдат определени нови модели на живот и работа, за да бъдат развити нови начини за използване на съществуващите сгради и създаване на нови. Нужно е архитектското разбиране за комплексния процес на проектиране и строителство на сгради, които да бъдат социално и екологично съвместими в градовете и общините. Архитектите могат както значително да влияят, така и да бъдат уважавани за тяхното въображение и творчески умения.

Необходими умения
Архитектурата влияе на обществото, което я гради, но също така влияе и на начина, по който обществото се развива. Това означава, че обществото се нуждае от архитекти, които да отговарят на различните нужди и стандарти на всички слоеве на обществото.
Ако става дума за човек с воля, който се грижи за хората и околната среда, значи той вече притежава основните качествата, от които се нуждае един архитект. В този ред на мисли, архитектурата има много какво да предложи на всеки, който желае да остави положителен отпечатък в света.
Уменията, които архитектите притежават, са свързани с всички аспекти на строителната сфера, от конструиране на нови сгради до запазване на старите. Широкият кръг от дейности, които влизат в обема на специалността, са толкова разнообразни, че всеки архитект да дефинира по абсолютно различен начин предмета на заниманията си.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11