5/2011 - 04/12/2022 02:57

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

373
Връзки с Обществеността или Силата на Позитивната Нагласа

(Дата: 2011-05-16) || (Брой: 5/2011) || Автор: Дарби


PR специалистите, както е популярно да се назовават, са хората, които чрез разнообразните си дейности моделират обществените нагласи и изграждат позитивния образ на компанията или човека, за който работят.


 
Връзки с Обществеността е една от емблематичните професии на съвремието ни. Днес повечето компании разполагат с PR департамент, където работят квалифицирани в областта специалисти, или наемат специализирани компании, вместо да поддържат собствен екип. В много организации се обединяват департаментите за реклама и връзки с обществеността, за да се оптимизира дейността на двата отдела и да се постига по-голям промоционален ефект.

PR специалистите работят най-често в бизнеса или в индустрията, но също така много политици и личности от артистичните среди прибягват до техните съвети и услуги и то далеч не само във време на кампании.

 Звездният момент на професионалистите в областта на връзки с обществеността е когато на пазара трябва да се представя нов продукт или услуга, или публиката трябва ефективно да се информира, че определен продукт или компания сменят наименованието, под което са популярни. Основната задача е да се изгради позитивна обществена нагласа, като се запазят редовните клиенти и се привлекат нови.

Личният PR специалист най-често работи с правителства, училища, болници, социални и здравни центрове, за да информира обществеността за дейността и мероприятията организирани от съответните организации и да отразява резултатите от дейността им. Голям брой институции - както правителствени така и неправителствени, изграждат цели отдели насочени към отразяване на собствената им дейност – прес-секретариат, информационен отдел, комуникационен офис и други.

Сред основните задължения на PR специалиста се нареждат публичните изяви, пресконференциите, официалните срещи и организирането на представителни форуми, методически насоки в подбора на рекламните средства и материали, които е удачно да се използват в представянето и поддържането на имиджа на съответната компания или човек.  Важна задача на специалиста за връзки с обществеността е да съобщава за всичко положително, което съпътства живота на една компания и изгражда позитивна нагласа в обществеността. Един подобен позитивен образ може съществено да подпомогне компанията или съответната личност по-време на кампания или някаква публична инициатива. По-големите компании, често разработват мрежа от инициативи, които взаимно се допълват, за да може общественото отражение на кампаниите им да достигне до повече хора.

Всички, които желаят да се развиват професионално в областта на Връзките с обществеността е необходимо да придобият съответните специализирани знания и умения. Множество университети в Европа и Северна Америка предлагат както бакалавърски така и магистърски програми по Връзки с обществеността, Маркетинг, Реклама и други сродни области.

Повече информация и съдействие при кандидатстване можете да получите от консултантите на ДАРБИ на телефон 02/9880340 или на електронен адрес: eshsa@einet.bg


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11