6/2011 - 23/07/2024 06:11

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

383
Скандинавските университети – принос към възможностите за англоезично обучение в Европа

(Дата: 2011-06-17) || (Брой: 6/2011) || Автор: Дарби


Скандинавските държави са известни не само със своите фиорди, морета, красиви гори и природни пейзажи, но и с дългогодишни академични традиции, отлични условия за висше образование и позитивно отношение към чуждестранни студенти. Наистина, има много основателни причини, поради които бихте избрали да учите в някоя от Скандинавските държави. Безспорни предимства са:
  • Иновациите и творчеството в основата на образованието;
  • Високи академични стандарти;
  • Богат избор на специалности и програми;
  • Чуждестранните студенти са добре дошли;
  • Безплатно обучение;
  • Навсякъде се говори английски език.

Швеция  е модерна държава с дългогодишни традиции в приема на чуждестранни студенти. Около 26 000 млади хора от чужбина годишно се обучават в Швеция, създавайки широка многонационална атмосфера и дух. Предлагат се около 450 магистърски програми за обучение на английски език в различни области – от защитата на човешките права до машинното инженерство. Програмите са структурирани в съответствие с потребностите на студентите: сериозно обучение с неформални отношения между студентите и преподавателите, където личната инициатива и критичното мислене се приветстват и ценят високо.

В Швеция има 39 акредитирани институции за висше образование. По правило се разрешава на студентите да работят по време на следването си, макар че приоритет винаги е академичната подготовка. Младежите използват студентската си карта, за отстъпки в ресторантите и заведенията в района на университета, но съществува и опция сами да си приготвят храна, тъй като повечето от общежитията разполагат с условия за това.

Норвегия предлага уникални възможности за образование. Интернационализмът е приоритет във всички сектори на норвежката образователна система. Mладите хора могат да посетят Норвегия и чрез културно-обменна програма, резултат от договорености между образователните институции. С много разнообразни курсове и голяма гъвкавост, норвежките университети се доказват като идеално място за получаване на качествено образование. Aтмосферата в университетите и колежите е неформална, а преподавателите са на разположение по всяко време и обучението често се провежда в малки групи.

В допълнение към стандартните програми на обучение, като хуманитарни, социални и естествени науки, всяка институция се отличава с различни специализации. Предлагат се повече от 170 магистърски програми на английски език, които покриват различни сфери. Някои от институциите също предлагат и бакалавърски програми на английски език. Студентите в държавни университети и колежи не заплащат такси за образованието си. Това важи за всички нива – бакалавър, магистър, доктор. На студентите се разрешава да работят до 20 часа на седмица, като съществуват известни ограничения.

Висшето образование в Дания има дълги академични традиции и комбинира отличните постижения с динамичен и модерен подход в научно–изследователската работа, а така също и в преподавателските методи и активната студентската среда. Високите академични стандарти, интердисциплинарното следване и дейностите, основани върху проекти,  са някои от характеристиките на висшето образование. Датските университети, колежи или други образователни институции приветстват международни студенти, независимо дали те са там по разменни програми или в отделните степени. Разнообразието на програми е голямо - може да се избира сред повечето от 1 000 индивидуални курса или сред 130 академични програми, които се преподават на английски. Всички институции за висше образование използват Европейската кредитна система ЕСТS, осъществяваща международното кредитно прехвърляне. Международните студенти, които желаят да следват в Дания, би трябвало да знаят  че изискванията за кандидатстване зависят от учебното заведение, нивото на обучение и че процедурите по кандидатстване, както и крайните срокове съответно се променят.За студенти от страните в Европейския съюз, както и за студенти участници по обменните програми обучението в Дания е безплатно.

От края на ХХ век основен акцент в политиката на Финландия по отношение на висшето образование е развиване на международния обмен на студенти. Студентите от Европейските страни пътуват по линия на програмата на Европейския Съюз -Еразъм. Множеството програми, както в университетите така и в политехническите институти, се преподават изцяло на английски език. Тези специалности са в най-разнообразни области като земеделие, изкуство и дизайн, информационни технологии, инженерни науки и опазване на околната среда и горите. От огромно значение е водещия финландски опит в области като информационни технологии, биотехнологии, екология, архитектура, музика, изкуство и дизайн. Същевременно обучението в различните специалности не се ограничава до местния опит, а се изучава и световната практика в съответната област. Финландското висше образование е на много високо академично ниво, а в същото време разходите за обучение са ниски тъй като обикновено университетите не събират учебни такси.

За подробности, относно конкретните университети и специалности, можете да се обърнете към консултантите на „Дарби” на тел. 02 988 0340 или на електрoнен адрес eshsa@einet.bg .

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11