7/2011 - 02/10/2023 17:53

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

393
Процедури и срокове за кандидатстване във висши учебни заведения в чужбина

(Дата: 2011-09-15) || (Брой: 7/2011) || Автор: Дарби


 Великобритания – Висшето образование във Великобритания е разделено основно на два етапа – бакалавърска и магистърска степен. Бакалавърската степен е с продължителност три или четири години и кандидатстването се осъществява по електронен път чрез централизирана система наречена UCAS. Документите се подават приоритетно до 15 януари в годината на прием, а за университетите Оксфорд , Кеймбридж и специалност Медицина - до 15 октомври предходната година. За магистърските програми кандидатстването се осъществява директно към университетите по процедура определена от самите учебни заведения.
 

САЩ – Американските университети притежават удивителна автономия. Изискванията, правилата и сроковете за кандидатстване могат да варират не само в различните щати, а и между отделни университети. Университетите зад океана се характеризират с ранното кандидатстване, особено ако кандидат-студента ще подава документи и за някоя от множеството стипендии.  Освен обичайните документи като диплома, езиков сертификат и препоръки, в повечето университети имат и допълнителни изисквания за прием като SAT или интервю.
 

Холандия – Засиленият интерес на студентите към Холандия е напълно оправдан, тъй като там вече се предлагат над 1700 програми преподавани изцяло на английски език, както бакалавърски така и магистърски. Процесът на кандидатстване включва електронна система за регистрация, но въпреки това повечето  университети изискват кандидатите да им изпратят комплект документи и по пощата. Сроковете за кандидатстване варират в много широки граници – някои университети приключват кампаниите си в края на април, а други приемат документи и до края на август, ако има места.
   

 Германия и Австрия – Това са двете държави, които привличат основния поток немско говорящи кандидати, търсещи образование в чужбина. В много от университетите вече се срещат и програми изцяло преподавани на английски език. Процедурите за кандидатстване в двете държави има съществени разлики най-вече по отношение на сроковете. Немските университети изискват да са получили кандидатурите до 15 юли, в годината на започване на обучението, и никакви промени не могат да бъдат правени след изпращането. Кандидатстването се извършва чрез централизирана електронна система, но в допълнение се изпращат документи и директно към университетите. Австрийските университети приемат документи децентрализирано, най-късно до 31 август в годината на приема.
  

Швеция – С увеличаването на броя на програмите преподавани изцяло на английски език, се засилва и интересът към  Швеция като образователна дестинация. Високото академично ниво, гостоприемното отношение към чуждестранните студенти, все по-голямото разнообразие от програми и липсата на учебни такси за европейските студенти мотивират все повече българи да продължат обучението си в Скандинавия. Документите се подават до 17 януари в годината на прием, чрез централизирана система, но до месец след това, доказателства за описаните квалификации трябва да се изпратят и по пощата.
  

Франция - Висшето образование във Франция е разделено основно на два етапа – бакалавърска и магистърска степен. Възможно е кандидатстване през централизиран портал АРВ (срок за депозиране на желание за прием-20.март), както и по специфични процедури и срокове, определени от всеки университет за европейски граждани.Основно изискване при кандидатстване е международно признат сертификат за владеене на френски език.
  

Белгия - Висшето образование във франкофонските университети в Белгия е разделено основно на два етапа – бакалавърска и магистърска степен. Изискване за кандидатстване е признаване на чуждестранната диплома за равностойна на белгийската. Документи за тази процедура се подават до 15.07. Кандидатстване в университетите може да се осъществи по електронен път или чрез изпращане на документи на хартиен носител до съответния университет. Сроковете за депозирате на молба за кандидатстване са до 31.08.
Повече информация можете да получите на тел.02/988 03 40.


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11