8/2011 - 16/07/2024 15:18

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

402
СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО КАНДИДАТСТВАНЕ С ДАРБИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ

(Дата: 2011-10-17) || (Брой: 8/2011) || Автор: Дарби


Вече повече от 15 години екипът на Консултантска Къща ДАРБИ успешно съчетава установената традиция с много прогресивни похвати в работата с кандидат студентите и техните родители.Независимото консултиране и всеотдайната работа, изключително в интерес на кандидат- студента са сред най-отличителните  черти. Всеки  клиент е сигурен, че за него ще бъдат подбрани най-подходящите университети без оглед на партньорските  отношения с тях.

 
 

 

Екипът на ДАРБИ наброява най-добрите образователни консултанти в България – хора, които винаги могат да ви дадат компетентен съвет, да анализират професионално кандидатурата ви, да ви помогнат да откриете своя път, да откриете силните си страни и да ги развиете в своя полза.

Консултантските услуги във връзка с кандидатстването в чужбина могат да се обединят в следните групи според конкретните действия, които трябва да се извършат на съответния етап:


Разяснителна консултация за възможностите за обучение - Включва уточняване на изискванията, сроковете и процедурите за кандидатстване; информация за учебни такси, кредити, стипендии, настаняване, пътуване и застраховане на студентите в различните държави. Професионална ориентация.

Професионална ориентация за избор на специалност - Психологически тест целящ да разкрие потенциала на кандидатите,  професионалните области, където биха се реализирали оптимално и слаби места в личния им профил подлежащи на корекции или развитие.

Проверка на езиковите знания – Писмен тест за определяне на нивото на владеене на чуждия език и при нужда - консултация за допълнителна подготовка и явяване на сертификатен тест.

Подбор на учебни заведения – Индивидуален, стратегически подбор на специалност, държава и университети според критериите и характеристиките на конкретния кандидат. Изготвяне на списък с университети чрез анализ на целите на кандидата и съпоставяне с изискванията за прием на различните учебни заведения.

Подготовка на документи – Съдействие при събиране на нужните документи, препоръки, инструкции за писане на мотивационно писмо и корекциите му.

Администриране на всеки етап от процеса на кандидатстване - Услугата е комплексна и във времето може да се простира до една година, наброявайки множество действия по различни процедури - попълване и подаване на формуляри, кореспонденция с университетите, междинни консултации в ключовите периоди на кандидатстването, потвърждаване на място, превод и легализация на документи, изпращане на дипломи до университетите …

Подготовка на документите за виза, където има нужда – макар тази процедура да е вече с много ограничено поле на приложение, все още има държави като САЩ и Канада, където сложните консулски процедури са сериозна пречка пред кандидат-студентите.

Кандидатстване за студентски заеми и стипендии - Съдействие при попълване и комплектуване на нужните формуляри и документи, следване на предвидените процедури до получаване на заема или стипендията.

Настаняване и заминаване за университета - Заявяване на желаното от студента настаняване, резервиране на полет, сключване на застраховки и ориентация преди заминаване.

Всеки, който желае, може да  се свърже с консултантите на „Дарби” на тел. 02/988 03 40.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11