04 / 2007 - 23/07/2024 05:29

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

42
Защо да учите счетоводство и финанси?

(Дата: 2007-04-07) || (Брой: 04 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Финанси и счетоводство е една от най-професионално ориентираните бакалавърска степени. Тази научна квалификация е подходяща именно за тези, които желаят да работят в счетоводна фирма или да преследват кариера в областта на инвестициите, застраховането, банкирането, финансовия анализ или управлението.

Този курс поставя специално ударение на счетоводството и финансовия мениджмънт, както и на основите на икономиката, компютърните и информационни системи, организационно поведение, количествени методи и право. Всъщност, ако студентите желаят да станат счетоводители, могат да избират между различни модули, които ги освобождават от изпити по основните икономически предмети, което е голямо предимство що се отнася до професионалната реализация.
Обучението комбинира теория с практически ориентиран подход, което подпомага студентите да прилагат наученото в реална ситуация. Младите хора се оценяват чрез формалните изпити, есета, доклади, анализ на определен казус и при работа в група. Задължителните и избирателни модули дават необходимите знания и умения за професионална подготовка по счетоводство, както и в другите сфери от света на финансите.

Защо да учите счетоводство и финанси?
Счетоводителите отбелязват, обобщават, интерпретират и предават финансовата информация относно съответната дейност. Всъщност те правят нещо повече от подготовка финансови доклади относно дейността на организацията. Опитните счетоводители работят стратегически с управленския екип като предоставят експертни финансови мнения относно резултатът от мениджърските решения, методите на управление, развитието на различните системи, ресурси и собственост в компанията. В Macquarie студентите се обучават как да прилагат на практика изучените счетоводни умения в различни управленски, бизнес и проблематични ситуации.
finance students.jpgВ зависимост от избраната програма, счетоводството също предоставя опит в различни други сфери, като например:
- Одитинг
- Търговско банкиране
- Административно счетоводство
- Държавна практика
- Инвестиционен мениджмънт
- Сфери на услугите
- Производство
- Стоково брокерство
- Управленско консултиране
- Облагане с данъци

Финансирането се отнася до търговската дейност относно постъпване на фондове или капитал. Изучава начините, по които индивидите и организациите събират, локализират и използват паричните ресурси във времето и посочват рисковете и ликвидността на всеки един проект. Свързано е с вземане на решение относно финансовите и капиталови пазари и за финансовите инструменти, които се разменят на тези пазари, и се отчита как тези инструменти влияят на фондовия поток и на контрола на риска. Изучаването на финансите се отнася до вземане на финансови и инвестиционни решения и обмисляне на начин за избягване на рискови стратегии, за да се минимизира разрушителния ефект при неблагоприятни действия в дялови участия, лихвени проценти, разменни курсове и други.
Някои от причините, поради които студентите избират да изучават счетоводство и финанси:
Стимулираща: света на финансите и инвестиционното банкиране привлича много завършилите обучението си в тази сфера с отличие. Имена като J P Morgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch, CSFB и Morgan Stanley са синоними на вълнуваща работа и бляскав начин на живот. От другата страна, финансови скандали като Enron и Global Crossing бяха поставили счетоводството на върха на дневния ред в бизнеса.
Възнаграждаваща: кариери в счетоводството и финансите се свързват с високи заплати. Скорошно национално проучване определи счетоводството като най-доходоносната специалност, която човек може да изучава (The Times 28th July 2005).
Разнообразие: международните счетоводни фирми предлагат разнообразие от кариерни възможности, подходящи за всички интереси, включително традиционен одит и застраховане, управленско консултиране, корпоративно финансиране, консултиране в сферата на информационните технологии, човешки ресурси, фалиране (обявяване на несъстоятелност). Същото се отнася и за големите инвестиционни банки и финансови институции.
Лидерство: след получаване на професионалните си квалификации, повечето от счетоводителите в по-големите фирми биват повишавани на по-отговорна управленска позиция. The Chief Executive Officers (CEOs) във водещите английски компании са високо квалифицирани счетоводители. Всички финансови директори (едно йерархично ниво по-ниско от CEO) са също счетоводители.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11