3/2014 - 03/06/2023 18:20

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

632
MBA ПРОГРАМА – КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО?

(Дата: 2014-03-17) || (Брой: 3/2014) || Автор: Дарби


Магистърските програми в областта на бизнес администрацията, по-известни като “MBA” програми / Master of Business Administration/ са едни от най-популярните и най-динамично развиващите се университетски програми в световен мащаб. Основната им задача е професионалната подготовка на кадри за отговорни, ръководни постове в администрацията, независимо в коя сфера на икономиката.
 
MBAОбичайната структура на обучението в MBA програма включва основните (задължителни) и различни избираеми дисциплини; специализации и експериментални възможности за обучение; както и подготовка за изграждане на лидери. Методиката най-често включва лекционна форма на обучение и обсъждане на казуси, възникнали в мениджърските практики на преподавателите и на самите студенти.

Основа на програмата
Обучението в отделните университети е с различна продължителност, но винаги поне първия семестър е предназначен да изгради здрава основа от познания във всяка от бизнес дисциплините. Почти задължително в тази подготовка са включени занимания в областта на Финансовото счетоводство, Микроикономика , Корпоративните финанси, Човешките ресурси (често наричани Организационно поведение) , Управление на маркетинга, Операционен мениджмънт , Статистика и Бизнес стратегия.
 
Избираеми предмети и Специализация
Избираемите предмети  позволяват на студентите да придобият
допълнителни умения и знания чрез изучаването на специализирани предмети, в област, към която проявяват особен интерес. Определени MBA програми предлагат и специализации. Най-общо казано, това е задълбочено обучение в една от функционалните области, които се изучават като основни дисциплини -  като стратегическо управление, статистика, операции, маркетинг, човешки ресурси, финанси, икономика и счетоводство. Някои специализации обхващат дисциплини като Предприемачество , Маркетинг и управление, докато други са отраслово-фокусирани като Спортен Мениджмънт, Туризъм, Електронна търговия и други.  Ако едно бизнес училище има отраслово-фокусирани специализации, това често означава, че конкретната сфера е приоритетно MBAразвивана и е важен критерий при избор на учебно заведение за МВА програма.
 
Разглеждане на казуси
Възможността за обучение чрез анализиране на действителни казуси е често срещан подход в MBA обучението.  Тези MBA курсове или програми включват посещение и наблюдение в реални компании, сравняване на условията в различни държави и отрасли на индустрията, а също и дискусии с дългогодишни специалисти в различни области, които да споделят опита си. Обикновено работата на студентите е в малки дискусионни групи, където всеки обогатява наученото и чрез споделяне на собствения си професионален опит.

Изграждане на лидери
MBA програмите включват интегрирано обучение за извеждане и развитие на лидерските качества на студентите. Обучението обхваща лекционни курсове и изпълнение на индивидуални задачи, с помощта на наставник. Сред основните цели са подобряване на екипната работа, влияние върху околните, междуличностната комуникация, представяне пред аудитория, управление на конфликти и много други ситуации, изведени от практиката.

ФинансиранеMba
Обучението в MBA представлява сериозна инвестиция. Ето защо, за да привлекат най-добрите студенти Бизнес училищата често предлагат стипендии за отличните кандидати.

„Взор” ви препоръчва за допълнителна информация за актуалните в момента стипендии, както и помощ при осъществяване на процедурите за прием, да се обърнете към консултантите на ДАРБИ (телефон 02/9881092 или електронен адрес: uniedu@darbi.eu)

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11