5/2014 - 18/10/2021 17:54

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

650
БЕЛГИЯ – ПАЛИТРА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА

(Дата: 2014-05-15) || (Брой: 5/2014) || Автор: Дарби


През последните години, все по-осезаемо, Белгия се превръща в притегателна сила за българските студенти. Уникалната възможност да продължат висшето си образование в страна, където могат да избират между програми, преподавани на френски и английски, я прави предпочитана дестинация за младите хора.

DARBIБелгийското висше образование е разделено на франкофонско и фламандско. Този факт предоставя уникален шанс за българските студенти, владеещи френски или английски език да запишат бакалавърска или магистърска степен на един от тези два езика, а при владеене и на двата, да комбинират например бакалавър на френски и магистратура на английски в едно и също учебно заведение. Белгийските учебни институции се нареждат сред водещите учебни заведения в света. Техният авторитет се дължи както на запазването на постигнатите стандарти в качеството на образование, така и в съчетаването на най-новите тенденции и европейски изисквания в областта на висшето образование, налагащи динамика на развитието и адекватни управленски реакции. Белгийското висше образование следва модела на европейските учебни програми - обикновено една бакалавърска програма е с продълителност от три години, магистратурата – две години, а докторскта степен - три години.

Държавните франкофонски университети на Белгия предлагат цялата палитраDARBI специалности, характерни за системата на кредитиране на висшето образование. По принцип, държавните фламандски университети предлагат обучение на фламандски език, но в последно време се наблюдава разчупване на традициите и иновативни бакалавърски и магистърски програми в областта на приложните и компютърните науки се предлагат на английски език.

Кандидатстването е по документи. Важно е да се представи и документ  за признаване на еквивалентността на дипломата за средно образование. Някои университети приемат кандидатури онлайн, като отговорът за прием се получава до две седмици след окончателно завършване на електронното досие. В други се попълват и изпращат хартиени досиета, а в трети е достатъчно, кандидатите  да се запишат на място в университета в началото на месец септември. Обикновено документите за кандидатстване се изпращат до средата на юли и до края на август кандидатът е получил отговор.

Специфично за франкофонските университети в Белгия е, че те не изискват сертификат за владеене на език, но всички новозаписани студенти полагат изпит по френски език в рамките на първата година. Фламандскоезичните университети, от своя страна, изискват сертификат за владеене на английски език – IELTS или TOEFL.

Годишните такси за обучение във франкофонските университети са фиксирани и еднакви за всички университети 835 евро годишно, в които са включени и студентските карти за спортни и културни занимания. Таксите за обучение във фламандскоезичните университети са в размер на около 600 евро, но там има и някои допълнителни такси за учебни материали и консумативи, които се заплащат отделно.

DARBIКампанията за кандидатстване в Белгия, в консултантска къща Дарби е вече в разгара си. На 28 май 2014 престои провеждането на Ден на отворени врати, посветен на Белгия , с акцент върху предлаганите специалности, възможности за обучение на френски и английски език, както и спецификите в процеса на кандидатстване в отделните белгийски учебни институции. В рамките на събитието всеки може да проведе личен разговор с консултантите на ДАРБИ с цел да се очертаят стъпките в процеса на всяко индивидуално кандидатстване. Уговорените срещи ще се проведат в офиса на Консултанста къща ДАРБИ в София – пл.Света Неделя 4, етаж 5, (тел:02/9881092)

Екипът на Дарби ще се радва да помогне на всички, които проявяват интерес!

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11