10 / 2007 - 30/11/2021 16:28

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

70
Инженерните науки – перспективи без граници

(Дата: 2008-01-08) || (Брой: 10 / 2007) || Автор: ДАРБИНАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.2 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


1 Инженерство на околната среда
Olimpic park-Montreal_.jpgУменията на инженерите по околната среда са станали особено важни в стремежа към опазване на деликатните ресурси. Те пренасят физически, химически и биологични процеси в системи, които да унищожават токсичните вещества, да премахнат замърсителите във водата, да премахнат замърсителите във въздуха и да развият доставчици на подпочвени земи. Тези специалисти са призвани да разрешават проблеми с предоставянето на чиста питейна вода, да почистват замърсени обекти от опасните материали, да пречистват отпадъчните води и да преработват твърдите отпадъци.

2 Геотехническо инженерство
То намира приложение във всички аспекти на строителното инженерство. Един геотехнически инженер може да развие проекти под земята, като тунели, технически фундаменти и платформи на сушата. Те анализират структурата на повъхността и състава на скалите, които я поддържат. Те оценяват потенциални колонии от сгради, устойчивостта на наклоните, просмукването на подпочвената вода и влиянието на земетресенията. Те изследват скалите и почвите на обектите и определят най-добрия начин, по който да укрепят конструкциите в земята. Също така взимат участие в проектирането и конструирането на язовирни стени, диги и подпорни стени.

3 Водноинженерни съоръжения
Водата е същността на живота и инженерите по водните ресурси се заемат с физическия контрол на водата. Те работят съвместно с други специалисти, за да предотвратят наводнения, да снабдят градовете с вода, също така индустрията и земеделието, да предпазят бреговете или да контролират и пренасочват реки. Те проектират, конструират и поддържат хидроелектрическите съоръжения, канали, бентове, тръбопроводи, станции за помпане на вода, шлюзи, пристанищни съоръжения и други.

4 Транспортно инженерство
Качеството на обществото е директно свързано с качеството на неговата транспортна система. Транспортните инженери работят за придвижването на хора, стоки и материали безопасно и ефективно. Те намират начини да посрещнат все по-нарастващите нужди на хората, които пътуват по земя, въздух и море. Те проектират, конструират и поддържат всички видове транспортни съоръжения, включително летища, шосета, железопътни линии, големите транзитни системи и пристанища. Важна част от транспортното инженерство е усъвършенстването на транспортната способност чрез подобряване на пътния контрол и масовите транзитни системи и чрез пускането в употреба на високоскоростни влакове и създаването на нови средства за превоз на хора и стоки.


Планиране на градската среда и инфраструктура

Съставителите на градоустройствените планове са ангажирани с цялостното развитие на обществото. Те анализират разнообразието от информация, за да координират проекти, като изграждане на улични системи, обособяването на паркове и освежаването на райони, както и определянето на места за индустриално и жилищно разрастване. Те прилагат своите технически и социални умения, за да координират действията си с другите власти за интегрирането на магистрали, летища и други подобни съоръжения.

Телекомуникации
Глобален пазар


Когато индустриалните лидери и преподавателите бъдат запитани как оценяват мястото на телекомуникациите в международния пазар, отговорът е кристално ясен: бъдещето не може да бъде по-светло. За Джеймс Пойнтър, президент и изпълнителен директор на 'GN Nettest', световен лидер във фибро оптичното тестуване, има само един облак на този слънчев хоризонт: 'Най-големият проблем е да се намерят достатъчно квалифицирани хора.'

telecommunications.jpgСветовната банка дава приблизителна оценка на това, че телекомуникационните инфраструктурни инвестиции в развитите страни ще имат нужда от общо 60 милиарда долара годишно за следващите пет години, за да осъществят необходимите усъвършенствания на телекомуникационните мрежи. Китай планира да инвестира около 60 милиарда долара в своята телекомуникационна инфраструктура. В Индия новите инвестиции в телекомуникационните услуги достигнаха 35 милиарда долара до настъпването на новия век. Нарастването ще продължи и в останалите държави, според 'US Industry' и 'Trade Outlook'. Например:
1 В Европа размерът на прираст от 5 процента годишно се очаква да се покачи на 10 процента с въвеждането на конкуренция в основните телекомуникационни услуги;
2 В Азиатския регион, настоящият най-голям единичен пазар за телекомуникационни продукти и услуги, инвестициите за следващите пет години могат да надхвърлят 300 милиарда долара;
3 В Латинска Америка, която през 1995 представляваше почти 20 процента от световния пазар за американско телекомуникационно оборудване за износ, се развива главоломно и днес е по-голям от този в Европа, а се развива по-бързо от Югоизточна Азия;
4 В Африка броят на телефонните линии ще се увеличи драстично през следващите пет години с Южна Африка, обещавайки най-голямото разрастване, дължащо се на нейното обвързване с икономическото развитие.

Изобилие от професионални възможности
Какво означава тази глобална експлозия за амбициозните професионалисти? Глен Милър, председател на 'International Communications Association Academic Development Committee', най-голямата световна телекомуникационна асоциация, споделя че световният пазар предлага виртуални безгранични възможности за студентите, които планират да навлязат в тази област. 'Всеки, който се опитва да бъде професионалист в телекомуникационната индустрия трябва да притежава интернационална перспектива в най-бързо разпространяващата се и постоянно меняща се индустрия', казва Милър.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.2 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11