3/2015 - 18/10/2021 16:38

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

721
МАГИСТРАТУРА – Защо? - Кога? – Къде?

(Дата: 2015-03-11) || (Брой: 3/2015) || Автор: Дарби

vissheПридобиването на магистърска степен безспорно е важен момент в образователния път, но не бива тя да бъде самоцел. Времето, усилията и ресурсите вложени в надграждащата квалификация са оправдани, само когато магистратурата е добре обмислена и планирана стъпка.

Преди да пристъпите към практическите процедури по кандидатстване, уверете се, че имате разумен отговор на четирите ключови въпроса за магистърските програми:
  • Защо обмисляте придобиване на квалификацията?
  • Кога е точният момент?
  • Коя е най-подходящата специалност?
  • Кой е най-добрият университет за мен?
Някои професионални сфери изискват задължително завършване на магистърска степен, за придобиване на правоспособност за практикуване на съответната професия – Медицина, Право, Архитектура... В други области обаче бакалавърската степен е достатъчна за упражняване на широк кръг дейности и в този случай доброто планиране на магистратурата е от решаващо значение. Трябва да имате ясна представа как искате да развивате своята кариера и как придобитата квалификация ще допринесе за реализирането на целите Ви.

За „входящите” позиции на много професии не се изисква магистърска степен, дори напротив за скоро дипломиралите се бакалаври е препоръчително да допълнят академичната си подготовка и с практически опит, като изкарат стажантска програма или придобият работен стаж в съответната сфера. Личният досег с професията доразвива уменията на младия специалист и дава възможност за по-ясна ориентация в коя по-тясна специалност е добре да се профилира на магистърското ниво.

Защо да запишете магистратура веднага след бакалавърската степен?master
  • За да не загубите учебния ритъм и навиците си за учене;
  • За да се възползвате от липсата на твърде много допълнителни ангажименти и отговорности;
  • За да се реализирате в сфера, в която магистърската степен е задължително условие за практикуване на професията.
Защо да отложите пост-бакалавърското обучение с една-две години?
  • По-ясно ще определите кариерните си цели след няколко години прекарани в работната среда;
  • Някои магистърски програми изискват работен опит като задължително условие за прием;
  • Ще си осигурите време за събиране на нужните финансови средства, за обезпечаване на обучението.
Надграждането на магистърска степен обикновено е провокирано от желанието за задълбочаване на знанията и уменията в определена сфера или от стремеж за промяна на професионалната сфера чрез придобиване на специализация в различна област.

Повечето университети очакват кандидат-магистрите да имат вече придобита фундаменталната основа от знания в съответната академична област и да искат да надграждат и профилират знанията си. Но има и програми, които са създадени за студенти, чиято бакалавърска степен е в различна област. Когато се избира специализирана надграждаща квалификация от съществено значение е кандидат-студента да познава добре професионалната област, в която търси реализация, да съобрази актуалните тенденции,  нуждите на трудовия пазар и най-вече собствените си интереси и възможности. При търсене на кариерно преориентиране много от кандидат-студентите прибягват до помощта на кариерни тестове за избор на алтернативна професионална реализация.

Щом е избрана желаната специалност, следващата логична стъпка е подбора на учебни заведения предлагащи съответната програма. Препоръките на специалистите са да продължите обучението си в различен университет от този, в който сте завършили бакалавърската си степен и дори в различна държава. Това ще Ви даде досег с различни преподаватели, методи на обучение и учебна база. При конкретният избор под внимание трябва да се вземат критерии като: Акредитация на учебното заведение, Изисквания за прием, Репутация, Учебни такси и разходи за издръжка, Местоположение на университета и много други. За помощ при избора на специалност и университет за провеждане на магистърската програма, можете да се свържете с консултантите на ДАРБИ на електронен адрес: uniedu@darbi.eu или в офисите на консултантската къща в цялата страна: www.darbi.eu
    


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11