1/2017 - 22/03/2023 18:02

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

870
Специалност Туризъм в Германия

(Дата: 2017-01-10) || (Брой: 1/2017) || Автор: Дарби

Туристическият бранш е най-големият в света и чрез него се изхранват над 100 милиона души. Няма държава, която да не печели от туризъм, а за някои дори е основно приходно перо. Предвид неизчерпаемия потенциал на тази сфера, не е случайно, че специалностите в областта са сред най-търсените от кандидат-студентите. 

Част от въпросите, на които висшето образование се стреми да даде отговор, са: В какво конкретно се състои работата на туроператорите? Кой всъщност планира и организира ваканциите на хората? Какви видове туристически фирми има и с какво се занимават те? Как се създава фирма в туристическия бранш и се налага сред останалите на пазара? 
Ако и вие се интересувате от тези и други подобни теми, то тази специалност е и за вас.

В Германия туризъм  може да се изучава както в държавен, така и в частен университет. Те се делят на класически, в които се акцентира на теоретичната подготовка, и на университети по приложни науки, които са повече практически ориентирани. Туризмът  не е академична специалност и се предлага в сравнително ограничен брой класически университети, а  следването в такъв продължава 6 семестъра или 3 години. 
Много по-голямо е разнообразието сред частните университети и тези по приложни науки, чиято учебна програма е практически ориентирана и предвижда допълнителен семестър със стаж или обучение в партньорски университет. Разликите между двата типа учебни заведения се състоят не толкова в учебната програма, колкото в условията на обучение, качеството и възможностите за бърз професионален старт. 
Специалността Туризъм в Германия в повечето случаи е икономически ориентирана. Често се среща и само като направление от обучението за  бакалавърска степен по бизнес администрация и за да се получат по-специализирани знания в областта, е необходимо да се запише магистратура.
 Най-общо, през първата година се изучава микро- и макроикономика, счетоводство, маркетинг, човешки ресурси, право. След като студентите придобият основни икономически знания, от втората година започват да се изучават повече предмети, които са свързани със специалността, като Политика на туризма, Организация на събития, Разработване на нови дестинации и Маркетинг на туризма и хотелиерството.. През последните два семестъра от обучението обикновено всеки университет дава възможност да се получат специализирани познания в конкретно направление, например  Destinations management, Маркетинг на туризма, организация на пътувания и др.
Основният критерий за прием за специалността е диплома за завършено средно образование. Не е задължително оценката за кандидатстване да бъде отлична, тъй като допълнително се разглежда мотивацията на кандидата и колко добре е обоснована кандидатурата. Други условия за прием могат да са практически опит в рамките на 8 седмици, познания по втори чужд език, препоръки от университет и други. 

За да се запознаете подробно с всички възможности за обучение по туризъм в Германия и условията за прием на конкретните университети, обърнете се към консултантите на Дарби


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11