3/2017 - 18/10/2021 15:59

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

885
Австрийските университети – силата на доброто образование

(Дата: 2017-03-10) || (Брой: 3/2017) || Автор: Дарби

<img srch="austria.jpeg" alt="Austria" height="175" width="130">
Числеността на населението и университетите в Австрия е 10 пъти по-малка в сравнение с Германия, но това не намалява притегателната сила на дестинацията за тези, които искат да получат висше образование в чужбина на немски език. Държавата е относително равномерно населена, като единствено Виена е с милионно население ( близо 2 400 000 души). Останалите по-големи градове са Грац, Линц, Залцбург, Инсбрук, с брой на гражданите от 200 000 до 470 000 души.

Австрийската образователна система не се различава съществено от немската. Тук също държавните университети се разделят на класически, в които се акцентира на задълбочената, теоретична подготовка и такива по приложни науки,  където теорията е около 30% по-малко, за сметка на практическите занимания. Платено обучение се предлага от 12 частни университета, предимно в областта на икономиката. 

Процедурите по кандидатстване най-общо зависят от типа на учебното заведение и след това от специалността, която сме си избрали да кандидатстваме. В частните университети учебната година стартира 2 до 3 пъти през годината (например през март, юни и октомври) и сроковете за кандидатстване зависят от това, кога искаме да стартираме обучението си. Често тези университети изискват освен преведена и легализирана диплома, също и академична справка, разработка на есе на определена тема, мотивационно писмо и други.

Както частните университети, така и държавните са автономни институции и имат правото сами да определят процедури и срокове за кандидатстване, съобразявайки се със собствената си политика. Така кандидатстването в практически ориентираните учебни заведения се различава не само от университет до университет, но и от специалност до специалност. В зависимост от избраната програма, някои процедури стартират още през март с подаване на документи. Изпратената в срок кандидатура е заявка за участие в кандидат-студентската кампанията на университета. Следващите етапи са явяване на тест или изпит и евентуално интервю. 

В Австрия класическите учебни заведения са 21 на брой и в тях се обучават близо 345 000 студенти. Цели 95 000 от тях са записани във Виенски университет и логично наплива от кандидат-студенти за там е огромен. Останалите големи университети имат по около 30 000 студенти. Кандидатстването в тези образователни институции е предизвикателство, ако сте си избрали някоя от следните специалности: Архитектура, Биология, Информатика, Икономика, Фармация, Медицина, Психология, Комуникационни науки. Процедурата е разделена на няколко фази и стартира още през пролетта с регистрация в съответната платформа на университета. Ако регистриралите се са повече от свободните места за тази специалност, се насрочва и приемен изпит. Особеното тук е, че изпита се състои по едно и също време във всички университети, така че дори и да е направена регистрация в 3 университета, ако във всеки един се състои изпит, можете да се явите само на едно място. А резултатът от изпита важи само за мястото, в което сте се явили.

За останалите специалности кандидатстването става само по документи, като някои университети изискват те да се подават на място, лично от кандидат-студента. В такъв случай приема е по-лесен, но за сметка на това първият семестър служи за въведение и ориентация в специалността, чиито успешно издържани изпити са условие да се продължи напред в обучението.

За да не се заблудите в разнообразието от процедури или да провалите кандидатстването си, поради изпуснати срокове и липсващи документи, свържете се с консултантите на ДАРБИ и си осигурете успешното кандидатстване -  www.darbi.eu 


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11