4/2017 - 22/06/2024 21:33

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

894
Графичен дизайнер - професия и перспективи. Професия в перспектива.

(Дата: 2017-04-10) || (Брой: 4/2017) || Автор: Дарби

<img mce_tsrc="desktop-idea.jpeg" alt="Desktop-idea" height="420" width="284">
Изображенията като система от видими знаци са едни от първите, използвани от човека символи и поради своята краткост и конкретност се считат за най-бързо разпознаваемите и най-дълго запомнящи се средства за обмен на информация, общуване и предаване на послания. Подредбата на тези знаци, които могат да бъдат рисунки, снимки, текст или други графични символи в единна композиция определят и посланието, което те ще предадат. Графичният дизайнер е човекът, който събира и синхронизира всички тези елементи до постигане на въздействаща, разбираема и разпознаваема картина. По изразните средства, които се използват /цветове, линии, форми/, композиционно и пространствено оформление,  работата на графичния дизайнер се доближава до тази на художника, но за разлика от нея е подчинена на обща концепция, разработена в сътрудничество с екип от други професионалисти. В съвременния свят графичният дизайнер се изявява в сферата на печатните издания - вестници, списания, книги, печатната реклама, външната реклама, телевизионната реклама, визията на компютърни програми и мобилни приложения.Той има водеща роля при изграждането на фирмената идентичност - лого, фирмени цветове, фирмен шрифт и при разработването на проекти по представяне, налагане и утвърждаване на една марка.

Как се става графичен дизайнер?
За да може да се справя с всички посочени отговорности, всеки, който е избрал тази професия трябва да получи много сериозна предварителна подготовка. Тя е свързана както с развитието на творчески умения така и с ползването на съвременни технически средства и усъвършенстването на работата с тях,  добро познаване на различни сфери от човешката дейност и начини на комуникация. За да се изгради специалист  в тази професия са необходими години и затова много учебни заведения в чужбина, а в последните години и в България, предлагат  конкретно профилирана специалност графичен дизайн. Обучението продължава между 3 и 4 години, в които се дават основните познания и се представят различните възможности за професионална реализация. Истинското оформяне на графичния дизайнер като специалист започва когато стъпи на "бойното поле" в сферата на печатните издания, рекламни агенции, медийни агенции или софтуерни фирми. В тази професия, както и в много други, има определен път, който трябва да бъде извървян и йерархична система, която определя нивото на квалификация. Започва се със стажант дизайнер, преминава се през степени на младши дизайнер, дизайнер  за да се достигне до главен дизайнер. Перспектива в професионален план е позиция на арт директор, работа като свободен творец /фрилансър/ при изградено "име"  и дори до създаване на собствена агенция.
Развитието на съвременния свят и комуникации прави работата на графичния дизайнер все по-търсена, по-престижна и по-добре оценена материално в световен план, като България все още изостава в тази тенденция.
Насочването към обучение в специалност графичен дизайн и по-нататъшното развитие в тази професия дава възможност да бъдат проявени творчески умения,  които спомагат за висока личностна самооценка и удовлетвореност. 
В помощ на своите клиенти, консултантска къща Дарби предлага съдействие и консултация за обучение на бъдещи студенти с професионална насоченост графичен дизайнер.
Повече за следните направления: моден дизайн, графичен дизайн, интериорен дизайн, индустриален дизайн, можете да научите на 19 април в рамките на Ден на отврените врати   за специалности с мода и дизайн.     Участието в събитието се осъществява с предварително записване.  


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11