06 / 2008 - 30/11/2021 17:59

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

117
Стажантска програма в "Дарби" - професионален опит в реална работна среда

(Дата: 2008-07-03) || (Брой: 06 / 2008) || Автор: ДАРБИПрез втората половина на месец май и началото на юни по инициатива на Фондация „ДАРБИ” се проведоха безплатни ученически стажове с продължителност от една седмица за ученици от 10 и 11 клас, в офисите на Консултантска къща "ДАРБИ" и Образователен център „ДАРБИ”.

 
 
 
      
Стажантската програма на “ДАРБИ” даде поле за изява на над 30 ученика, които в продължение на една седмица преминаха теоретично обучение и придобиха практически опит за работа в офисна среда, използване на офис техника, умения за степенуване и изпълнение на текущи задачи, презентационни умения и работа в екип. Успешно преминалите през програмата получиха официален сертификат за положения стаж, който може да им послужи при кандидатстване за работа или обучение в чужбина.

Всички успешно завършили стажа ученици споделят, че програмата напълно е покрила очакванията им и са придобили много важни практически умения, ценни за бъдещата им професионална ориентация. Най-трайни знания и умения стажантите са придобили за работа с офис техника, а за всички най-интересни са били заниманията за развиване на презентационни умения.

Основни теми включени в стажантската програма:
1. Организация на работата в офис и използване на офис техника;
2. Разпределение, степенуване и изпълнение на текущи задачи;
3.  Специфика на екипността и на работата с клиенти;
4.  Характеристика на консултантската дейност;
5.  Изготвяне и представяне на мултимедийни презентации;
6.  Превод;

Продължителност: Стажът протича в рамките на една седмица ( извън учебните занятия за деня) и съдържа серия от теоретични, практически и индивидуални занимания и е безплатен за всички участници.

Изисквания към стажантите: Успешните кандидати трябва да са 10 или 11 клас и да владеят английски език на добро ниво;

Ангажименти на “ДАРБИ” към стажантите:
1. Предоставяне на работно място и необходимата техника за работа;
2.  Предоставяне възможност за обучение и самообучение;
3.  Осигуряване на наставник, който да напътства стажанта;
4.  Препоръка с оценка за работата на стажанта;
5. Сертификат на успешно завършилите стажантската програма.

 Ползи за стажантите:
1. Придобиване практически опит за работа в офис;
2. Развиване на умения за подготовка на презентации;
3. Получаване на доклад с оценка на стажанта и препоръка;
4. Издаване на сертификат—ценен при кандидатстване в чуждестранен университет или подаване на документи за работа.

Нови сесии на стажа ще се проведат в началото на учебната година и през май 2009, като мотивационни писма на кандидатите ще се приемат на електронен
                                                    адрес: eshsa@einet.bg175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11