9 / 2010 - 23/07/2024 04:39

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

313
Образование и изследвания на световно ниво в най-северната част на Скандинавските страни

(Дата: 2010-11-15) || (Брой: 9 / 2010) || Автор: Дарби Luleå University of Technology е първият университет по технологии в Швеция. Хиляди студенти от цял свят го избират заради образователните му програми и изследователска дейност, които са на световно ниво. Най-големите му преимущества са тясното му сътрудничество с бизнеса, промишлената индустрия и търговия и международните партньорства с други университите, сред които Monash University и Stanford University. Контактите на Luleå с компании като Shell, Ericsson, Scania, LKAB, Airbus, Volvo Aero и IBM намират пряко отражение в разработването на специалностите и изследователските профили. Ефектът е учебни програми и изследвания, които напълно удовлетворяват изискванията, както на работодателите, така и на студентите.

Изследователска дейност, вкоренена в индустрията

Luleå University of Technology разполага с четири кампуса - Kiruna , Luleå, Piteå и Skellefteå. Изследователска дейност се извършва във Факултета по инженерство и Факултета по изкуства и социални науки, като може да избирате измежду 70 предмета, рапределени в 6 изследователски профила: Инженерно строителство, ориентирано към потребителя, Минно инженерство и металургия, Развиване на продукт, Процес на информационни технологии, Устойчиво ползване на природните ресурси и Инженерство и материали, и 6 профила за развитие: Eлектронни комуникации, Предприемачество и управление, Здраве, грижи и благосъстояние, Музика и Технологии, Организационно и производствено развитие на системи и Наука за туризма и отдиха. Основен белег на извършваната в университета изследователска дейност е плътната й обвързаност с международни и национални корпорации, което дава много добра база и е предпоставка за нейната приложимост. Така например, минералната, минна и метална индустрии са партньори на Luleå от създаването му, последвани от горската, дървена, автомобилна, авиационна, преработвателна и строителна индустрии.

Широк спектър от инженерни дисциплини

Luleå University of Technology предлага огромно разнообразие от бакалавърски, магистърски и докторски програми. Сред бакалавърските тези, които се открояват са специализираните инженерни дисциплини - Автомобилно инженерство, Компютърни науки и инженерство, Компютърно инженерство, Разработване на компютърни игри и Индустриален дизайн и инженерство, както и бакалавърската степен по Бизнес, икономика и международен маркетинг.
От магистратурите в сферата на инженерните науки най-привлекателни са: Архитектурно инженерство, Гражданско инженерство, Индустриално управление и мениджмънт, Инженерна физика и електро инженерство, Природни ресурси и инженерство, Устойчива енергия и инженерство, Устойчиво преработване и инженерство и Космическо инженерство. От Luleå University са помислили и за студентите, чиито интереси и сила са в други области. За тях се предлагат магистърски програми като: Геонаука на околната среда и изследователската дейност, Дигитален куратор, Информационна сигурност, Електронна търговия, Мобилни системи, Управление на веригата на доставки, Технология на дървесината, Музикално представление и др.Гъвкав подход

Огромно предимство на Luleå University of Technology е шансът, който предоставя на кандидат-студентите за някои специалности да избират между редовно обучение – на територията на кампуса, или дистанционно – интернет-базирано в родната държава. Този гъвкав подход освен, че позволява да се съчетава работата с ученето, е и значително по-икономичен.


Срокът за кандидатстване е от 1 декември 2010 г. до 17 януари 2011 г. Затова не губете време!
Можете да потърсите повече информация на: www.darbi.eu или на тел. 988 03 40, 988 10 82, 988 10 92.
 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11