10/2011 - 09/12/2021 15:47

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

417
Четвърто издание на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни. Осанна във висините! под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14).

(Дата: 2011-12-15) || (Брой: 10/2011) || Автор: ДарбиСкъпи приятели, предстои  Четвъртото издание на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни. Осанна във висините! под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14). Този проект на Фондация „Дарби” беше  провокиран от моралния дефицит, характеризиращ съвременното българско общество. Ние сме водени от убедеността, че духовният поглед на децата, а и на цялото общество, трябва да се обърне към християнските ценности и че музиката е най-прекият път към сърцата и душите на хората.

Инициативата беше реализирана съвместно с Църковното настоятелство на храм „Св. Параскева”, с благословията на Софийска Митрополия.

Идеята за Фестивала възникна преди няколко години, но подготовката за неговото Първо издание през 2009г. беше анонсирана на 08.05  2008г. През годините Фестивалът получи подкрепа от Министерство на образованието, младежта и науката, РИО София-град, Столична община, Културен дом „Средец” и частни спомоществуватели, които подпомагат реализацията му.

Първото издание на Детския фестивал показа  духовната нужда от такава инициатива. В него се включиха училищни хорове както и такива известни хорови формации като хор „Бодра смяна”, Младежка хорова формация „Децата на Орфей”. Показаният интерес към тази инициатива на Фондация „Дарби” ни мотивира да работим за издигане на Фестивала на Национално и Международно ниво.

Второто и Третото издание привлякоха участници от цяла България-София, Ловеч, Бургас, Варна, Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали и др. Надяваме се в Четвъртото издание, което ще се проведе на 07.05.2012г., да се включат и детски хорове от чужбина.

Представяме Ви регламента за записване за участие в Четвъртото издание на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни. Осанна във висините! под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14), който ще се проведе на 07.05.2012г.

Регламент

1.    Общи условия

1.)  Фестивалът включва изпълнителска част.
-Фестивалът е предназначен за ученици.
-Участниците се представят с акапелно пеене
2.) За участие се допускат както индивидуални изпълнители, така и камерни ансамбли и хорове.
3.) Изпълнителската част се провежда в две категории:
    -православни църковни песнопения-до 3 песни с времетраене до 7,5 мин.
    -православни духовни песни -до 2 песни с времетраене до 7,5 мин.
    -желателно е представянето и в двете категории
    -времетраенето на представянето на всеки участник/ камерен ансамбъл/хор не трябва да надвишава 15 мин.

2. Регистрация

1.) Регистрацията за Фестивала се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярите трябва да пристигнат или да бъдат донесени в Организационния комитет не по-късно от 01. 04. 2012г. на адрес:
Фондация „Дарби”
Детски фестивал …
Ул. Алабин № 2
1000 София
За контакти:
e-mail: foudation_darbi@abv.bg
тел.: 988 03 40
2.) Формулярите за записване задължително трябва да бъдат придружени с кратка творческа биография на участника, камерния ансамбъл или хора, снимка, демо-запис или партитури на заявения репертоар.

3. Фестивална програма:

1.) Редът за явяване на участниците ще бъде определен по специален график, който ще бъде оповестен преди началото на Фестивала.
2.) Акустична репетиция ще се проведе, ако мястото на провеждане на Фестивала, позволява това, и ще следва реда на явяване
3.) Всички участници ще получат лауреатски диплом

4. Заключителни разпоредби:

1.)Мястото на провеждане на Фестивала ще бъде уточнено допълнително.
2.) Фондация „Дарби” не поема разходите за транспорт и настаняване на участниците. При спомоществувателство от страна на заинтересована организация тези разходи могат да се покрият, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.
3.)Организационният комитет си запазва правото да внася промени в регламента при възникването на необходимост за това, като се задължава да уведоми своевременно заинтересованите от тях.
4.)Записването за участие във Фестивала означава приемане на горепосочените правила.


Всеки, който желае да получи повече информация за Фестивала или иска да се включи, но не разполага с материали за подготовка, може да се свърже на посочените телефон или електронен адрес с организаторите.

Вярваме, че Четвъртото издание ще спомогне за съхраняване на православните ценности и ортодоксално певческо изкуство не само в България, но и в чужбина.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11