4/2013 - 28/11/2021 22:32

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

545
Приемни изпити след 7 клас в Бизнес гимназия „Евростандарт”

(Дата: 2013-04-15) || (Брой: 4/2013) || Автор: Дарби Предстоят приемните изпити след 7 клас за двата профила на Бизнес гимназия „Евростандарт”- Професионално направление „Икономика” и Професионално направление „Аудио-визуални изкуства и  техники и производство на медийни продукти”.

Двете дати, между които можете да избирате, са 19 април 2013г и 17 май 2013г. Изпитът е с продължителност 180 минути и включва 30 въпроса по математика и 30 въпроса по Български език и литература. Поради наличието на свободни места, освен след 7 клас, училището обявява прием и на ученици след 9,10, 11 и 12.


Бизнес гимназия „Евростандарт” е създадена през 1994г. от най-авторитетните български банки - БУЛБАНК и ОББ.  Целта е българските ученици да имат възможност да се обучават професионално до 12 клас поактуални и търсени икономически специалности и интензивно изучаване на английски език.


Днес училището вече има традиции в преподаването на бизнес специалности. Учениците, които завършват гимназията продължават обучението си в на – добрите икономически университети в България и Европа. От 2011г., освен бизнес и икономически специалности, кандидат – гимназистите могат да избират и Арт профил.


Професионално направление „Икономика” дава възможност за обучение в две основни специалности: "Икономика и мениджмънт" и „Банково дело”. Учениците, завършили тези специалности, придобиват III степен на професионална квалификация. След края на обучението си те могат да извършват управленски дейности, да извършват сложни бизнес анализи, познават микро- и макроикономическите процеси и са в състояние да адаптират дейността си спрямо изискванията на бизнес средата, както и  да ръководят собствена фирми.


Бизнес гимназия „Евростандарт” поддържа партньорски отношения с икономически университети. Това дава възможност след завършване на училището неговите възпитаници да започнат висшето си образование директно от 2- та година във висшето учебно заведение.


Професионално направление „Аудио-визуални изкуства и  техники и производство на медийни продукти” предлага избор межди две особено атрактивни и популярни специалности:  „Графичен дизайн” и „Компютърна графика” . Отново, след завършване на средното си образование, учениците получават III степен на професионална квалификация. Завършилите „Графичен дизайн” могат да създават и обработват растерна и векторна графика, да рaботят със специализирани програми (PhotoShop и CorewDraw), да въздават компютърна анимация, да проектират и създават уебсайтове. Учениците, избрали „Компютърна графика”   придобиват изобразителна и визуална култура, както и специфични технически познания. Също така усвояват умения да проектират обекти в двумерно и тримерно виртуално пространство, да измислят и реализират оригинален дизайн за съвременни визуални мултимедийни проекти, презентации, видеоклипове и реклами. 

Повече информация за приемните изпити след 7 клас, както и за записване: evrostandart@darbi.eu или тел.02/  931 00 34.
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11