01 / 2009 - 23/07/2024 04:38

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ФАКТИ СЪБИТИЯ МНЕНИЯ - АРХИВ

150
Креативност и грижа

(Дата: 2009-01-20) || (Брой: 01 / 2009) || Автор: ДАРБИ Консултантска къща за образование в чужбина „Дарби" винаги е поставяла и поставя на първо място интересите на младите хора в България. При организацията на своята работа нейният екип показва не само изключителен професионализъм, но и несекваща креативност, чиято цел е да подпомогне осъществяването на мечтите на желаещите да продължат образованието си в чужбина.
Опирайки се на своя опит и на анализа на наблюдения си „Дарби" отчетоха, че българските ученици не проявяват достатъчно активност и инициатива по отношение на включване в различни дейности, позволяващи усвояване на допълнителни умения, които не са застъпени в държавните образователни стандарти.


Водещите университети в света особено държат на практическите умения на кандидатстващите, придобити чрез участие в клубове, курсове, стажантски програми. Представянето на различни сертификати, показващи ниво на владеене на такива умения е от голямо значение за тези учебни заведения. Те защитават своя престиж и чрез щателния подбор на своите студенти, като естествено изискват кандидатстващите да са готови да посрещнат предизвикателствата на обучението и да са показали афинитет към усвояването на разнообразни умения.
Желаейки да помогне на младите хора, които искат да продължат обучението си в елитните европейски университети, през 2008 година за първи път Консултантска къща „Дарби" организира стажантска програма, която си постави за цел да въведе стажантите в реални работни условия. През нея за изминалата учебна година преминаха 50 души. Всички те получиха сертификати и продължават да повишават уменията си, подпомагайки като асистенти дейността на Консултантската къща, включвайки се в Европейското изложение „Отворени врати за образование в чужбина" и всички останали събития, организирани от „Дарби".
Стажантската програма на Фондация „Дарби" предоставя възможност на определен брой ученици от 10-ти и 11-ти клас, владеещи английски език на добро ниво да придобият практически опит за работа в офис среда, използване на офис техника, умения за степенуване и изпълнение на текущи задачи, презентационни умения. Успешно преминалите през програмата получават официален сертификат за положения стаж, който да
 им послужи при кандидатстване за работа или обучение в чужбина.
Стажът включва:

-организация на работата в офис и използване на офис техника;
-разпределение, степенуване и изпълнение на текущи задачи;
-специфика на екипността и на работата с клиенти;
-характеристика на консултантската дейност;
-изготвяне и представяне на мултимедийни презентации;
-превод.
Стажът протича в рамките на една седмица (извън учебните занятия за деня) и съдържа серия от теоретични, практически и индивидуални занимания и е безплатен за всички участници. Провежда се в офисите на „Дарби".
Ангажименти на „Дарби" към стажантите:
-предоставяне на работно място и необходимата техника за работа;


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11