7 / 2010 - 28/01/2023 04:35

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ФАКТИ СЪБИТИЯ МНЕНИЯ - АРХИВ

291
Английска Бизнес Гимназия и Бизнес Колеж “Евростандарт” - най- новият член на Първи българо-английски Консорциум за образование

(Дата: 2010-09-13) || (Брой: 7 / 2010) || Автор: Дарби Голямата новина на лятото, с което вече със съжаление се сбогуваме, е присъединяването на Английска Бизнес Гимназия и Бизнес Колеж “Евростандарт” към Първия българо-английски Консорциум за образование.

През 1994 година най-авторитетните български банки - БУЛБАНК и ОББ създадоха специализирано звено за квалификация на банкови служители – “Банков център за обучение и развитие”. На 19 април 1996 година Министерството на образованието и науката даде право на Банковия център да открие училище за обучение на ученици по актуални и търсени икономически специалности и интензивно изучаване на английски език.На 03 юни 1998 година училището бе наречено „Евростандарт”. На 24 август 2010г. училището се присъединява към Кнсорциума. Днес в „Евростандарт” се обучават ученици в гимназиален курс и след завършено средно образование.

 Обучението в Гимназия "Евростандарт" е базирано на идеята за пълноценно съчетаване на най-доброто от английска езикова гимназия и професионалната подготовка в специализираните икономически училища. Учебният план е одобрен от Министерството на образованието и науката. Основен акценти в него е овладяването на английски език до ниво С1 съгласно европейската езикова рамка. Това се постига с много часове за изучаване на езика (1760 часа за целия курс на обучение), високо професионално ниво на учителите и прилагането на съвременни интерактивни методи на обучение.
Изучава се също втори чужд език. Учениците избират между немски и испански език.

Вторият акцент е върху  Бизнес обучение, с което се натрупват базисни и специфични икономически знания. Учениците изучават предмети като финанси, счетоводство, фирмено право, маркетинг, икономика и организация на фирмата.

Друг акцент в обучението е овладяване на съвременен компютърен софтуер - пълният пакет на Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, WEB Design и Компютърни мрежи в модерен компютърен кабинет. Това се постига чрез непрекъснат цикъл учебни предмети от ІХ до ХІІ клас – информатика, информационни технологии, компютърни офис системи – теория и учебна практика.

Учениците в Евростандарт завършват училище с международно  признати Диплома за завършено средно образование с интензивно изучаване на английски език и Свидетелство за професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт”.

Колеж Евростандарт предлага образование след завършване на средно училище по специалности: Икономика и мениджмънт; Банково дело; Оперативно счетоводство; Икономическа информатика; Митническа и данъчна администрация; Бизнес администрация. Обучението е с продължителност 2 години и  може да се осъществява в различни форми-задочна, съботно-неделна, вечерна. Записването за новата учебна година продължава. Има възможности и за по-късно включване в програмите.

 

 

Обучението е насочено към получаване на високо ниво на професионална подготовка по избраната специалност. Съобразена е с последните постижения в областта на икономиката и изискванията на пазара на труда. Постига се чрез задълбочено изучаване на специални учебни предмети, бизнес английски език и компютърни офис системи. Гаранция за качеството на професионалната подготовка са добрата материална база и утвърдените преподавателски екипи от водещи специалисти - практици, работещи в структурите на най-големите банки в страната, Агенция „Митници”, ръководители на катедри във висши учебни заведения, автори на учебници и учебни помагала.

С включването си в Консорциума Евростандарт прави важна стъпка в своето развитие. Училището ще намери своята позиция в гъвкавата система на Първия българо-английски Консорциум за образование, за да подпомогне реализацията на неговите цели и задачи.

За повече информация – www.darbi.eu или на тел. 988 03 40, 988 10 82, 988 10 92.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11