02/2011 - 23/07/2024 06:20

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ФАКТИ СЪБИТИЯ МНЕНИЯ - АРХИВ

343
Проект на Фондация „Дарби”

(Дата: 2011-02-15) || (Брой: 02/2011) || Автор: ДарбиПроектната работа е един от основните елементи, залегнали в учебната програма в българското училище. Не случайно, в 12 клас, в рамките на обучението по предмета "Свят и личност" учениците трябва да разработят конкретни проекти, които да представят пред аудитория. Да се научиш да правиш проекти, обаче, не е лесна задача и изисква време и опит.

Програмата на Фондация „Дарби” предоставя възможност на определен брой ученици да развият способностите си, да разгърнат потенциала си, да преценят внимателно и реално своите възможности, за да изберат за поле за реализация онази област, която  е не само най-привлекателна, с най-висок рейтинг в момента, но и в която биха постигнали най-голям успех.

 Тази инициатива има за цел да подпомогне учениците от Х-ти и ХІ-ти клас в тяхната нелека задача-подбор на дисциплината, в която искат да продължат образованието си. Тя е провокирана от наблюденията на консултантите на „Дарби”, които чрез своя опит стигат до извода, че българските ученици нямат ясна представа от това какви са изискванията на специалностите, какви са техните собствени интереси и качества.
Програмата се ръководи от най-опитните специалисти на Консултантска къща „Дарби”. Осъществената връзка между теория и практика гарантира натрупването на опит, който не може да бъде придобит в рамките на учебните програми в училище. „Ти можеш” предоставя възможност да бъдат приложени в практиката знания, придобити в образователните институции.

Желанието на „Дарби” е да обедини повече млади хора, които да направят своя информиран избор-според желанието си, според качествата си и според възможностите, които предлагат учебните заведения. Такъв важен житейски избор не може да е подвластен на някакви модни тенденции, споделена, рядко точна, информация, или на представата кое е престижно в момента. Такъв тип ориентация е важен, за да могат учениците да се подготвят за кандидатстването си.
Фондация „Дарби” ще продължи да развива своята дейност в тази посока, ясно съзнавайки отговорността си пред младите хора и пред обществото.
Желанието на организаторите е всеки от участниците да почувства удовлетворение от своята работа.

Успешно преминалите през програмата получават официален сертификат за участие, в който е отразена оценката на Екипа на Фондацията за работата на участника.
Системата на оценяване вече е детайлно разработена.

През тази година официален старт на проекта беше даден на 04.01.2011г., когато всички участници  получиха и първата си задача-статия,посветена на чуждестранна образователна институция.

Всяка задача ще бъде оценена.

След сумиране на точките в края на май/началото на юни, ще бъдат излъчени победителите.

Прави впечатление значителното нарастване броя на участниците, както и включването на все повече ученици от учебни заведения извън столицата. Това е най-точния показател за това, че Фондация „Дарби” е намерила подходящия вариант за повишаване уменията на учениците.
И така „Ти можеш”!
Просто трябва да приемеш предизвикателството, да се довериш на едни от най-добрите специалисти в областта на образованието и да вървиш!
Стъпка по стъпка…

За повече информация посетете www.darbi.eu   и профила на „Дарби” във Facebook или се обадете на телефон 988 03 40.


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11