3/2012 - 24/09/2022 19:23

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ФАКТИ СЪБИТИЯ МНЕНИЯ - АРХИВ

445
БИЗНЕС КОЛЕЖ „ЕВРОСТАНДАРТ”- РАБОТА УТРЕ, УСПЕХ ЗАВИНАГИ!

(Дата: 2012-03-15) || (Брой: 3/2012) || Автор: ДарбиБИЗНЕС КОЛЕЖ „ЕВРОСТАНДАРТ”- РАБОТА УТРЕ, УСПЕХ ЗАВИНАГИ!

„Ние вярваме, че успешното развитие на България в рамките на Европейския съюз може да се осъществи главно чрез качествено образование на младите хора. Знаем, че те и техните родители днес търсят прагматичните аспекти на образованието. Обучението, което предлагаме умело съчетава теоретичните знания с практическите умения и професионална мотивация в областта на икономиката.” Това са думи на директора на Бизнес колеж „Евростандарт” г-жа Севдалина Иванова.

 Бизнес колеж „Евростандарт” дава възможност на всеки гражданин, завършил средно образование, независимо от възрастта си, да получи съвременна и съобразена  с изискванията на пазара на труда квалификация в областта на икономиката.   Само за две години придобивате легитимна правоспособност да упражнявате любимата си професия в областта на:

  • Предприемачество и мениджмънт
  • Банково дело
  • Оперативно счетоводство
  • Митническа и данъчна администрация
  • Бизнес администрация

От учебната 2011/2012 година  колежът дава възможност успоредно със завършване на средното си образование учениците  от средните училища в страната да получат и професионална квалификация по актуалните икономически специалностти. Тези специалности вие можете да придобиете в самостоятелна форма на обучение в бизнес колеж „Евростандарт”.

Преподавателите в колежа се стремяг максимално да накара своите възпитаници да се вживеят в духа на любимата професия, да овладеят технологията и инструментариума, така че веднага след завършване средното си образование и успоредно с това и колежа да се включат в бизнеса-напълно подготвени да управляват своя или чужда фирма в сферата, която Ви привлича.

Обучението се организира в рамките на две учебни години в самостоятелна   форма на обучение, включваща учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпитни сесии по график.

Вместо традиционния път към университета , Бизнес колеж „Евростандарт” дава възможност на младите хора да се обучават две години по професия, която им харесва, за да се впишат директно в бизнеса.

Бизнес колеж „Евростандарт”предлага отлични програми по професии с европейска реализация и отлични условия, които ви помагат да разгърнете своя потенциал и да тръгнете към трудовата си кариера със самочувствието на истински професионалист!

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11