7/2014 - 23/07/2024 05:38

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ФАКТИ СЪБИТИЯ МНЕНИЯ - АРХИВ

664
ДЕТСКИЯТ МОЗЪК – ОТВОРЕН ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

(Дата: 2014-09-11) || (Брой: 7/2014) || Автор: Дарби

Механизмът, по който децата усвояват чужд език, е различен от този на възрастните. Изследователите отдавна са установили, че в най-ранна възраст това се случва в зоната на мозъка, която е  „отговорна”  за проговарянето на детето на майчиния му език и всъщност е почти рефлекторен процес - чрез слушане и възпроизвеждане на мелодиката на съответния език. Затова и децата, израснали в двуезична среда, превключват интуитивно от един на друг език, без да се налага да „превеждат” мислите си, както правят по-голяма част от възрастните, които са започнали с усвояването на чужд език в по-зряла възраст. Така че, колкото по-рано се стартира с изучаването на даден чужд език, толкова по-голяма е вероятността  за доближаване до билингвистичния модел.

Darbi CollegeПрограмите за обучение по английски език за деца, разработени от специалистите на Езиков департамент към „Дарби Колидж”, са съобразени именно с начина на възприятие на различните възрастови групи. Целта е да се осигурят оптимални условия за поетапна езикова подготовка и надграждане на езикови умения, необходими за полагането на изпити за съответните международни сертификати по-късно.

Екипът ни се състои от отлично квалифицирани преподаватели, способни да мотивират детето  да приеме чуждия език като още една възможност за преоткриване на света около себе си, с което да улесни трайното усвояване на учебния материал. Държим много на личностните качества на нашите преподаватели – търпението, разбирането, умението за комуникация и индивидуалния подход към ученика са водещи за успешното езиково обучение.

Групите, които сформираме са между 5 и 10 деца, с което осигуряваме по-голямо внимание и индивидуален подход към всяко дете.

Учебните системи, които използваме, са разработени от издателство „Маcmillan” и съответстват на изискванията за подготовка за сертификатите на Cambridge. Нивата са разделени според възрастта на учениците, като най-малките учат основно под формата на игра с песни и запаметяване на отделни думи и изрази. С увеличаването на възрастта се увеличава и сложността на преподавания материал с включване на изучаване на азбуката, развиване на уменията за четене, писане и говорене, изучаване на граматически конструкции и натрупване на лексика. Учебното съдържание е структурирано по начин, който дава възможност на децата да усвояват езика постепенно, разширявайки своите познания и достигайки през годините до ниво на владеене, което да им позволи да се подготвят за явяване на изпити за международно признати сертификати.

Обучението за най-малките – в предучилищна възраст -  е в рамките на 60 учебни часа и залага на аудио възприятията. Занятията са по 2 часа седмично. Децата усвояват около 500 думи, които могат да свързват в кратки изречения и да задават и отговарят на елементарни въпроси, свързани с ежедневното общуване.

За следващата възрастова група – деца от 7-10 години, курсът по английски език е в рамките на 100 учебни часа, разпределени два пъти седмично по 2 часа. Децата упражняват и използват писмено и говоримо около 800 думи, могат да разбират основни инструкции, да отговарят на въпроси и да пишат кратки описателни текстове.

Децата на възраст от 10-14 години могат да избират между  курс от 80 учебни часа (веднъж седмично по 2 учебни часа); курс от 100 учебни часа (веднъж седмично, в събота по 3 учебни часа) и курс от 120 учебни часа ( два пъти седмично по 2 учебни часа). Обучението цели усвояването на основните глаголни времена, лексикален запас от около 1200 думи, умения за писане на кратки съчинения, умения за водене на разговор и аргументиране на собствено мнение.

След приключване на съответния курс, при желание, децата могат да се явят на изпит за сертификат за  Young Learners of English в Британски съвет , съответно: първо (Starters), второ (Movers) и трето ниво (Flyers) на Cambridge English за деца; PETfS или KETfS.
Курсовете за ученици над 14-годишна възраст са ориентирани към подготовката за сертификатите за по-високите нива на владеене на езика – FCE, CAE, IELTS, TOEFL или SAT 1 и целят усвояването на спецификата на съответния формат и използването на езика на академично ниво.

Актуалният график за учебната 2014 /2015 можете да видите тук .

Нашият център е разположен в идеалния център на гр. София. Базата е съобразена с нуждите на децата, така че да предразполага към приятна и ползотворна езикова подготовка.

За повече информация:

Езиков Център „Дарби“
пл.„Света Неделя“ 4, ет.2                        
тел. 983 38 19/  0878 696 113; 0878 696 113                   
e-mail:  language@darbi.eu


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11