04 / 2008 - 19/05/2024 02:26

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

103
Влиянието на вековната традиция в британското образования

(Дата: 2008-04-24) || (Брой: 04 / 2008) || Автор: ДАРБИ 

Британското образование има много висока репутация – хиляди ученици от цял свят избират да отидат в Англия, за да усетят уникалния образователен опит и да получат световно призната квалификация.
Няма съмнение, че английският език е главен фактор за учениците, които избират Англия. Английският в момента е езикът на бизнеса, интернета и удобен начин за комуникация по целия свят.
Няма по-добро място, където да го научите от родната му страна.
Британският метод на обучение се развива с течение на векове. Той се базира върху принципа за развитие на отделната личност. Това дава възможност на учениците да покажат потенциала си, да формират собственото си мнение и да защитават своите идеи като ги излагат пред хората около себе си. Креативността се стимулира, а оригиналното мислене се насърчава. Системата дава възможност за развитие на тялото точно толкова, колкото и на ума чрез активни спортни занимания и индиректно възпитава всеки как да носи отговорност за действията си.

Въпреки че британското образование е носител на много прогресивни идеи, корените му си остават положени дълбоко в основите на западноевропейските идеи за ерудиция и обучение. Средното образование е подплатено с много тестове за оценяване на напредъка в обучението и като резултат се издават дипломи, които са признати по цял свят. Системата на средното образование в Англия включва две степени: GCSE (Общ сертификат за завършено средно образование) и „A Level или „IB
” – за учениците, желаещи да кандидатстват в университет.

Международни учебни центрове (International Study Centre - ISC)
Има само няколко
ISCв Англия и те са създадени специално за чуждестранните ученици, чиито майчин език не е английски, за да се адаптират лесно и успешно към британската образователна система. Тъй като учебните центрове са предназначени само за чуждестранни ученици, те обикновено учат в продължение само на година, в периода от 11- до 16- годишна възраст. Единствената възраст, при която се препоръчват двугодишно обучение е 14 години, когато детето попада в първата година от двугодишното „GCSE” обучение и така тези ученици могат да покрият цялото „GCSE” ниво, докато са в ISC

Всички ISCсе фокусират върху три главни цели:

  • Да се постигне бързо и ефективно повишаване нивото на владеене на английски език;
  • Да се повиши нивото на знания по всички предмети;
  • Учениците да развият уменията от които се нуждаят, за да успеят в английската образователна система.

Всеки ISCобучава по всички предмети, които са подходящи за съответната възрастова група – не само по английски, тъй като международните центрове не са обикновени езикови школи. Те са малки специализирани училища с всичко, което можете да намерите в традиционните бординг училища.
Международните центрове постигат успешно целите си като запазват по- малък брой обучаващи се. Това помага на учениците по-бързо да свикнат с обкръжаващата ги среда, да се почувстват сигурни и да познават всички около себе си. Най-големият ISC се намира в Шербърн - със 140 ученика, а в най-малкия център се обучават около 30 души на година. Тъй като повечето ученици прекарват само една година в учебния център, в началото на всяка учебна година повечето ученици са нови. Опитният екип, обаче, способства новопостъпилите да намерят нови приятели, за да се адаптират бързо.
Друго предимство на международните центрове е, че обучението се води в малки класове. Единствено в Kings Ely класовете са до 12 души, но всички останали са максимум до 8 човека. Малките групи на обучение дават възможност на учителите да следят дали всички вземат участие в клас и дали учениците напредват в обучението си.

В международните образователни центрове повечето ученици преминават две степени на обучение. Първата част е специализация по съответния предмет, за който учителят има квалификация, а втората включва преподаване на английски като чужд език, за да може всички ученици да получават помощ във всеки отделен час.

Поради това, че всички ученици са чужденци, учителите са експерти в това как да помогнат на всеки ученик да се приспособи към английската система. Центровете са разработили учебни програми, за да помогнат на учениците си да наваксат знания по предмети, които не са изучавали преди, или по които имат само частични знания.
Международните центрове често разработват специални програми за учениците си с цел да им помогнат по-лесно да се впишат в английската образователна система. Пример за такава програма е едногодишната GCSE програма, която се предлага от някои центрове. Това е интензивен курс на обучение, при който в рамките на 9-10 месеца се покрива материала, предвиден за традиционния двугодишен модул. Поради интензитета на курса учениците нямат време да подобрят английския си език, затова обикновено сред изискванията за прием в едногодишната GCSE програма е и условието кандидатите да имат добро ниво на езика.
Международните езикови центрове не са алтернатива на традиционните английски бординг училища, а само подпомагат чуждестранните ученици в процеса на адаптиране към местната образователна традиция. Центровете помагат на възпитаниците си да изберат най-доброто за тях средно училище според амбициите, талантите и възможностите си и да подадат документите, нужни за кандидатстване в него.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11