06 / 2008 - 19/05/2024 00:59

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

119
Програмата A-LEVEL – една уникална възможност за всеки тръгнал по пътя към своето по-успешно бъдеще

(Дата: 2008-07-03) || (Брой: 06 / 2008) || Автор: ДАРБИ
DARBI College – Приеми предизвикателството
Записванията за учебната 2008/2009 продължават

 Обучението по програма A-Level предлага безспорни предимства на всички ученици приели предизвикателството на този вид подготовка на академично ниво.
-Level представлява зрелостно свидетелство за образователна степен, предоставяно от всички училища във Великобритания и тези по целия свят, които се придържат към Британския стандарт на образования. При завършване на девети и десети клас на своето обучение английските възпитаници полагат държавни изпити, чиито брой варира от пет до осем по съответните предмети и след успешното им преминаване получават Диплома за средно образование, позната като GCSE. От този момент нататък всеки ученик има възможността да продължи своето обучение в A-Level, което е с продължение две години съответсващи на единадесети и дванадесети клас.
До сега всички български ученици, които желаеха да придобият тази степен трябваше да се обучават в чужбина. От началото на изминалата учебна година това вече не бе необходимо, тъй като “Darbi College” в асоциация с едно от най-престижните английски училища за средно образование “Brooke House College” предлагат обучение по програмата, което се провежда изцяло в България и след успешно полагане на изпитите, българските ученици ще могат да кандидатстват и да бъдат приети във всеки един от престижните английски университети.
Едно от основните предимства на обучението по този вид програма е, че осигурява задълбочена подготовка на учениците в размките на избрания от тях учебен профил според университетската специалност, към която учениците са се насочили. Резултатите от изпитите се използват за прием във висшите учебни заведения и са критерии при класирането на кандидатстващите. През първата година на обучението в A-Level ученикът избира да изучава четири предмета в съответното академично поле и в края на годината полага годишни изпити по тези предмети, от които получава междинни резултати. На база тези резултати ученикът би могъл да кандидатства в пет университета, като получава условна оферта за прием в съответния университет. По време на втората година обучаващият се избира три от четирите предмета от предходната като се стреми да получи максимално високи резултати на годишните изпити. При такъв вариант офертата от избрания от него унивеситет става безусловна.
Наред с предимството от гледна точка на съсредоточеното обучение на учениците в сферата единствено на четири предмета може да се открои и специализирана подготовка както и индивидуалното внимание, което получава всеки един от тях по време на своето обучение.
Всеки един ученик, завършил десети клас с успех не по-нисък от “Много добър” би могъл да кандидатства за подготовка в A-Level. Целият лекционен курс се води на английски език, което трябва да се има предвид от кандидатстващите, тъй като от тях ще се очакват езикови
умения на отлично ниво. След успешното полагане на тест по английски език и събеседване с комисия кандидатстващите поемат пътя на своето усъвършенстване и изграждане на по-успешното си бъдеще.

Обучението по програмата A-Level се осъществява по избор в един от трите учебни профила, които предлага образователен център “Дарби” както следва: Бизнес и икономика, Право и Хуманитарен профил. Чрез подготовката си в тези области учениците получават широк набор от знания за множество университетски специалности като: Бизнес и Мениджмънт, Управление на човешките ресурси, Счетоводство и финанси , Икономика, Маркетинг, Туризъм, Право, Философия, Международни отношения, Журналистика, Медии и комуникации, Психология, Социология и много други специалности.
Макар и осезаемо да се различава от образователната система и подход в България, програмата A-Level се предпочита от все повече български ученици и по-специално от тези, които са насочили своите мисли и усилия към продължаващо образование в английски университети. Всеобща сред тях е благоприятната нагласа и добрите отзиви както от отношението на преподавателите така и от нивото на обучение и обогатяване на техните познания в съответните области. В преследване на своите идентични цели – за получаване на една стабилна основа и добро продължаващо обучение в престижен университет, учениците на “Darbi College” са единодушни, че за тях обучението им по програма A-Level е било едно изключително приятно и най-вече ползотворно преживяване.


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11