3/2015 - 03/06/2023 11:16

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 




СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

723
Префектите в пансионатните училища на Великобритания

(Дата: 2015-03-11) || (Брой: 3/2015) || Автор: Дарби

средно образованиеВ контекста на пансионатните училища  „Префекта” е ученик, който има ограничена власт над останалите ученици. Избират се за период от една година. За да бъде избран за префект, всеки кандидат подготвя и представя пред учителите и настоящите префекти презентация. В нея доказва какво ще допринесе на поста си като префект и защо точно той трябва да бъде избран.
В големите по размер училища има система от префекти– главен префект и префекти.
Основното задължение на избрания вече префект е да взима активно участие в организираните от училището дейности и с това да дава пример на останалите ученици. Префектите имат различни отговорности, които подпомагат гладкото протичане на живота в пансионатните училища.
Изследванията показват, че множество успешни бизнесмени и хора на високи държавни постове по време на своето средно образование в пансионатни училища са били префекти.

Права и задължения на префектите в пансионатните училища.

Префектите трябва да бъдат честни и  да не злоупотребяват с пълномощията, които са им дадени, да са справедливи и да нямат фаворити или врагове сред съучениците си.  Имат привилегирована позиция по отношение на другите ученици в училището, но трябва да оправдават непрекъснато гласуваното им доверие.  Трябва да служат за пример на останалите ученици - както в академичната си подготовка , така и по отношение на облеклото  и поведението си.

Префектите имат разнородни задължения.  Отговарят за дисциплината и спазване насредно образование правилата в къщите за живеене. Отговорни са за доброто държане на всички ученици по време на храненията, по време на ученически събрания и по време на  почивките. Наблюдават дали учениците са облечени както подобава, дали поздравяват дежурните  учители,служителите  и гостите на училището (ако има такива). Те могат да докладват за всеки ученик пред House Tutor. Участват в събрания заедно с главния учител и директора на училището.С директора на училището обсъждат както рутинни дела, така и изолирани проблеми и тяхното разрешаване.

Префектите имат определни привилегии – получават напитки по време на вечеря, могат да ползват главния вход в основната сграда и др.  Работата им се наблюдава от Ученическия съвет, служителите, учителите и  директора на училището. Ако не изпълняватзадълженията си, привилегиите им могат да бъдат отнети.

Позицията  префект  оказва влияние върху бъдещето развитие на ученика, изпълняващ тази функция в училището си . Бъдещите работодатели гледат дали е изпълнявана тази функция от кандидата за работа  и дали отговорностите на префект са изпълнявани стриктно.



175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)



Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11