1/2016 - 27/02/2024 08:18

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

794
Berlin Brandenburg International School

(Дата: 2016-01-12) || (Брой: 1/2016) || Автор: Дарби

 Berlin Brandenburg е пансионатно училище, разположено  в Kleinmachnow, провинция Бранденбург,непосредствено до Берлин, Германия. Училището е основано през 1990 година В него се обучават 700  ученика от над 60 държави на възраст  до 19 години. В пансиона приемат от 14 годишна възраст.

Интернационалната му програма IB (International Baccalaureate) поощрява културния обмен между учениците, както и пълното постигане на академичните цели.  Преподава се на английски език и приемът е независим от раса, националност или вяра.
BBIS е единственото училище в света, акредитирано от IBO да предлага всичките четири IB програми, покриващи възрастовия диапазон от 3 до 19 години (начално училище, основно училище и IB диплома и IB сертификат ).

IB Primary Years Programme е за деца до 5 клас и развива критическото мислене чрез стимулиращи методи на обучение като се спира на пет задължителни елемента: игри, умения, знания, отношения и действия.

 IB Middle Years Programme обхваща периода от 6 до 10 клас и е много полезна в насърчаването на учениците да разпознават връзките между учебните предмети и света извън училище и да прилагат креативно, критическо и рефлективно мислене при решаването на проблеми, като черпят информация от много източници.

 Учениците от 11 и 12 клас могат за избират между две внимателно подготвени програми. IB Diploma Programme е отлична подготовка за университета и живота след това. Фокусира се върху шест специфични предмета, Теория на знанието, изисква втори чужд език и активно участие в CAS проекти (креативност, действие, помощ), за да бъде завършена. Другата програма -  IB Career-Related Certificate е кариерно ориентирана и е алтернативна на IB Diploma. Тя е по-практически насочена към бизнеса и води до сертификат IB Diploma in Business and Management и IB Diploma English. В нея също се изискват CAS проекти, а се предлагат и полезни стажове извън училище и цел набиране на професионален опит.

Училището предоставя и много услуги в помощ на учениците си: училищни съветници, кариерно и образователно консултиране, здравна помощ, поощряваща програма за най-талантливите в различни академични, креативни и спортни области, както и помощ при затруднения с преподавания материал и допълнителни уроци по английски език, за да могат всички да се включват активно в културния и социален живот на училището. Предлагат се и отлични възможности за извънкласни занимания, защото Berlin Brandenburg се стреми към обучението на цялостната личност на всеки ученик. Асоциацията на Учителите и Родителите също помага в организацията на различни събития – зимен базар, летен фестивал, дни на културата и други.
Настаняването е в модерни единични и двойни стаи със самостоятелни бани. Материалната база на училището включва пет четириетажни сгради, закрита спортна зала и игрища на открито с места за над 800 зрители, просторни класни стаи, модерни учебни лаборатории, компютърни кабинети, студиа за дизайн, изкуство и музика, помещения за изложби, зали за театри и концерти, учебни стаи, места за отдих, столова и библиотека.

На 25 февруари 2016 година директора на Berlin Brandenburg International School ще представи училището в София.


За повече информация: Консултантска къща за образование в чужбина „Дарби”, тел. 02/988 10 82 или email: sledu@darbi.eu175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11