08 / 2008 - 19/05/2024 00:58

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

137
Бизнес и мениджмънт

(Дата: 2008-11-14) || (Брой: 08 / 2008) || Автор: ДАРБИ
 
В специалност бизнес и мениджмънт се изучават бизнес науки; науки за управление; финанси; счетоводство; маркетинг; управление на човешки ресурси; бизнес и административни науки. Това е една от най- търсените специалности. Според национално студентско проучване тя се рентира на 15 място във Великобритания.
Обучението е фокусирано върху способността за оперативна организация- какво да направиш, как да го направиш, стил на управление, бизнес стратегия. Различните курсове са насочени към различни специализации. Ще се научите да работите в екип, за да изградите една компания, да правите проучване за реализацията на нейната продукция, да водите преговори, да взимате решения, да разбирате нуждите на хората, с които работите. Много от университетите поддържат добри контакти с бизнеса, което подпомага процеса на обучение.
Специалността е с професионална и практическа насоченост и ще ви подготви за голямото разнообразие от кариери в бизнеса и управлението. Тя дава възможност на студентите да развият своите познания по бизнес и управление едновременно с придобиването на практически умения в областта на маркетинга, счетоводството, лидерските умения и стратегическото планиране. Студентите развиват професионални качества като комуникативност, решаване на проблеми, работа в екип.
През първата година студентите обикновено изучават основите на бизнес управлението заедно с въведение в маркетинга, финансите и правото.
През втората година студентите задълбочават своите познания и практически умения по бизнес администрация, развивайки предприемачески качества.
През последната година студентите вече имат възможността да приложат познанията и уменията си като разработят независими проучвания по бизнес/мениджмънт проекти по техен избор. Специализацията през тази година включва Стратегически Мениджмънт, Електронен Бизнес Мениджмънт и Финансов Мениджмънт.

Защо да изберете тази специалност?

Студентски коментар:
„Бизнес мениджмънта дава точна представа за различните ситуации, които един мениджър би срещнал.."-Лиза Кенеди, бизнес мениджмънт випускник на University of Bedfordshire
Едва ли някой може да подхранва илюзията, че разкриването на нови предприятия в чужбина или разширяването на пазара в други страни е лесна работа. Такива задачи поставят пред мениджмънта нови въпроси, изискват новаторство в мисленето, налагат решителност в действията в непозната среда. Ако вие притежавате тези качества и имате желание да ги развивате, ако се вълнувате от предизвикателствата на бизнеса, то изборът на тази специалност е правилният за Вас.

Възможности за кариера
Професионалната насоченост на специалността дава възможност на випускниците за кариера в обществения и частен сектор.Вие можете да се реализирате в градската управа или във водещите предприятия, които набират своите кадри от университетите, следейки тяхното израстване по време на следването. Чрез това образование получавате обща представа за бизнеса и шанс да се насочите към една практическа област, независимо дали това ще бъде човешки ресурси, финанси или маркетинг. Развитите предприемачески умения помагат на тези, които искат да започнат собствен бизнес или да работят в малки/средни предприятия.

В рамките на обучението Вие ще можете да развиете осемте умения, които се ценят най- много в съвременния бизнес свят и които ще Ви направят успешен бизнес мениджър:

• Позициониране и репозициониране
Откриване на централна идея за бизнеса, която отговаря на потребителското търсене и носи пари.
• Точно определяне на външната промяна
Долавяне на тенденциите и моделите в сложния свят, така че да се постави бизнесът в настъпателна позиция.
• Ръководене на социалната система
Събиране на подходящите хора с подходящото поведение и подходяща информация, така че да работят по-добре, да вземат по-бързи решения и да постигат бизнес резултати.
• Оценка на хората
Преценка на хората въз основа на действията и поведението им и съпоставянето им със задължителните изисквания за дадена длъжност.
• Създаване на екип
Обединяване на висококомпетентни, самоуверени лидери, така че да работят координирано и в синхрон.
• Поставяне на цели
Определяне на набор от цели, който постига баланс между това, в което може да се превърне бизнесът и онова, което реалистично може да се постигне.
• Определяне на конкретни приоритети
Определяне на пътя и разпределение на ресурсите, действията и енергията за постигане на целите.
• Справяне със сили извън пазара
Предвиждане и реагиране на социалния натиск, който не може да се контролира, но който оказва влияние върху бизнеса.
Ще узнаете също кои са личните качества, които могат да помогнат или попречат на развитието и приложението на тези осем умения, както и с познавателните качества, които подобряват бизнес уменията.
Ако имате амбиции да ръководите и влияете на хора и процеси по възможно по-компетентен начин насочете се към специалността бизнес и мениджмънт.


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11