01 / 2009 - 23/07/2024 04:49

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

154
Политически науки - Американски университет в България

(Дата: 2009-01-20) || (Брой: 01 / 2009) || Автор: ДАРБИСпециалността „Политически науки" е свързана с изучаването на държавното управление, общественото развитие, политическата и електорална система. Тя посочва влиянието на хората, идеите и институциите върху развитието на процесите. Ще се запознаете с идеите за свободата, демокрацията и човешките права. Ще се докоснете до идеологии като комунизъм и фашизъм, ще изследвате политическите партии и електоралното поведение, протестите и революциите. Много курсове предлагат специализации в различни области като, например, международна политика. Можете да свържете своето обучение и с други специалности като история, философия, икономика. Някои от курсовете са свързани с практика във висши държавни и политически институции, лоби кръгове и др. В края на своето следване ще разбирате природата и значението на световната политика, както и отражението й върху хората, ще можете свободно да дискутирате и да представяте своята гледна точка към настоящи събития, свързвайки ги с минали такива. Ще се докоснете до антропологията, социологията и правото.

Степента в тази специалност отваря вратите за реализация в различни сектори - обществен, граждански, държавен, дипломатически, журналистически. Владеенето на съвременни езици ще ви помогне да намерите работа и в международни институции.

„Политически науки" е една от най-търсените специалности в Американския университет в България - АУБ, който предлага съчетание от най-доброто в американската образователна традиция и перспективите на разширена Европа. В момента 1100 студенти от 31 държави живеят, учат и се развиват заедно в АУБ.

 Американско образование с европейски перспективи
Американският университет в България предлага образование за успешна професионална и академична реализация, защото:

♦ Обучението в американски стил "liberal arts" е гъвкаво и изцяло на английски език. Преподавателите са чуждестранни и всички са получили образование в най-престижните световни университети, и са в тясно взаимодействие със студентите.
АУБ e акредитиран както в САЩ, така и в България. Студентите имат уникалния шанс да получат дипломи, които се признават в цял свят - американска, българска и Европейско дипломно приложение.
АУБ участва в програми на Европейския съюз за образователен обмен като "Еразъм" и "Леонардо". Студентите на АУБ могат да се обучават за един семестър или една година в над 100 университета в Европа и САЩ.
Образованието в АУБ дава шанс на студентите да добият опит, равен с този на връстниците си в САЩ, като същевременно го съчетават с уникалната атмосфера на Югоизточна Европа и динамиката и перспективите на Европейския съюз. Възпитаниците на АУБ са сред най-предпочитаните професионалисти сред работодателите.

Бакалавърски програми
• Бизнес администрация
• Европеистика
• Журналистика и масови комуникации
• Икономика
• История
• Компютърни науки
• Математика
• Политически науки и международни отношения
• Югоизточна Европа

На подложка текста в италик!

Академично направление „Политически науки и международни отношения"

Специалност „Политически науки и международни отношения" на АУБ подготвя и насърчава студентите да разпознават, анализират и оценяват ролята на основните действащи лица, структурите и процесите в политиката. Също така, образованието в тази сфера подпомага разбирането на някои от силите, оказващи влияние върху нашия живот в рамките на един бързо глобализиращ се и взаимно-обвързан свят.

Знанието как да анализираш информация, събрана от сигурни източници, е едно от най-важните в тази специалност. Студентите научават, също така, как по-ефективно да споделят своите наблюдения и познания и да ги анализират с останалите.

Тази специалност е смятана традиционно като най-добрата школа за професионална кариера в правителствата и дипломацията, правото, международните организации, както и за продължение на образованието в докторски и магистърски програми. Освен това, специалността осигурява добра основа за разбирането на съвременните дела и въпроси и би могла да бъде добър трамплин за кариера в много и разнообразни области.

Специалност „Политически науки и международни отношения" на Американския университет в България цели да развие следните качества в студентите:
-познание на основните понятия, теории, а така също и практическите умения, отнасящи се до политическите науки;
-разбиране на политическите процеси и институции на местно, национално, регионално и глобално ниво;
-разбиране и отговорност към гражданството в рамките на местни, национални и глобални общества;
-оценяване и толерантност към различните гледни точки, култури и личности;
-способност да поставят политическите понятия в по-широк интелектуален и социален контекст, както и да се стремят към учене през целия живот и професионално усъвършенстване;
-способност да разбират етичните последици на политическите процеси, както и да изследват целите, обслужвани от специфични академични и професионални умения;
-способност за критично анализиране, интерпретиране и оценяване на политически текстове и въпроси;
-способност да извършват проучвания и да разрешават политически въпроси или проблеми, свързани с политиките, използвайки разнообразни методологии и източници на информация;
-съвършенство на писмената и устната комуникация, необходими за работа в екип.

 Част от възпитаниците, завършили специалност „Политически науки и международни отношения", продължават своето образование в докторски и магистърски програми по „Политика" или други сфери в престижни университети в Северна Америка и Европа. Други имат успешна кариера в неправителствени организации или в министерства, или са започнали работа в частния сектор.
Мирел Кифан, Румъния, четвърти курс, специалност „Политически науки и международни отношения":
„Аз избрах тази специалност, защото е много интересна и ми помага да разбера какво се случва на световно ниво. Дава ти добри перспективи за бъдеща кариера, както и възможност да промениш настоящата ситуация. Освен това, възможността да участвам в процесите на вземане на решение и да въздействам на живота на другите са нещата, които толкова много ме привличат в тази специалност".

Андреа Иванович, Сърбия, трети курс, специалност „Политически науки и международни отношения":
„АУБ предлага голямо разнообразие от курсове, така че студентите имат шанс да открият себе си и да последват желанията си. Специалността „Политически науки и международни отношения" в АУБ предлага перфектни предварителни познания по политология, които помагат на студентите да разберат международната политическа сцена по-добре. След като завърша АУБ смятам да продължа образованието си с магистърска степен по дипломация и това е сферата, в която бих желала да се развивам. АУБ ми дава шанс да реализирам мечтите си, както и познания, чрез които да се опитам да променя света към по-добро".

Доц. Робърт Филипс, преподавател по „Политически науки" в Американския университет в България:
„Специалност „Политически науки" в АУБ помага на студентите да подхождат и разбират света по един по-комплексен начин - вместо да приемат опростени предположения относно начина, по който се движи света, те придобиват способността да се справят с неговата сложност. Чисто практически погледнато специалността им помага да развият писмени и презентационни умения. От гледна точка на бъдеща кариера много хора имат погрешна представа, че учейки политически науки това непременно означава, че те ще станат политици. Това не е точно така - това е една прекрасна специалност, която помага на студентите да разбират света по-добре, така че е добре да се комбинира с други специалности и сфери -с икономика, с журналистика, с бизнес. Много студенти, които учат „Политически науки" в университета продължават своето образование в магистърски и докторски програми, започват работа в неправителствения сектор или в международни организации. Специалността им помага да бъдат успешни в тяхната професионална реализация".175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11